Ook in 2015 organiseert Havenvereniging Rotterdam de succesvolle masterclass Quick Port Scan. Een unieke introductiedag bestemd voor managers en directieleden die actief zijn in het regionale (haven) bedrijfsleven of bij overheidsdiensten en onderwijsinstellingen.

Alle informatie  - en te zijner tijd ook het programma met de sprekers - kunt u vinden via deze link.

Inschrijven voor de masterclass Quick Port Scan kan NIET via deze pagina, noch via de link onderaan. Dat kan alleen via het e-mailadres dat op de speciale QPS pagina staat.

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?