Masterclass Quick Port Scan

Wil jij exact weten welke partijen in de haven een cruciale rol spelen? Wat het succes bepaalt van onze nummer 1 haven in Europa en hoe we samen werken aan de haven van morgen?

De nieuwe datum voor de Quick Port Scan 2019, de jaarlijkse masterclass over het reilen en zeilen van de haven van Rotterdam, staat gepland op woendag 22 mei 2019. Hier leer je in één dag van gerenommeerde sprekers alles over de slimme, snelle, veilige en innovatieve toegangspoort tot Europa!


Voor
Nieuwe managers of directieleden in de maritieme en logistieke sector, havengerelateerde overheidsdiensten en onderwijsinstellingen. Maar ook voor professionals in haven en logistiek die in vogelvlucht meer inzicht willen in de werkwijze en ontwikkelingen van de Rotterdamse haven en industrie.

Datum en locatie
Woensdag 22 mei 2019, ontvangst met lunch 11.45 uur, einde 20.00 uur
World Port Center, zaal 17.001
Wilhelminakade 909, 3072 AP RotterdamPROGRAMMA en SPREKERS die in 2018 te gast waren ... 
Nog nooit werden in de Rotterdamse haven meer goederen overgeslagen dan in het afgelopen jaar. Onderstaande sprekers vertelden hoe wij samen inspelen op de steeds snellere veranderingen zodat de Rotterdamse haven zijn rol kan blijven vervullen als belangrijke motor van de Nederlandse economie. 

Rotterdam, meest efficiënte en betrouwbare logistieke hub van Europa
Welke spelers, modaliteiten en elementen zorgen ervoor dat Rotterdam dé slimme, snelle en innovatieve toegangspoort tot Europa is en blijft? Welke onderlinge afhankelijkheden zijn er tussen de partijen onderling? Wat is de rol van de havenautoriteit in dit logistieke proces? Waar liggen de grootste uitdagingen van de Rotterdamse haven om haar positie als nr. 1 haven van Europa te behouden?
Directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam NV, 
Emile Hoogsteden

Bouwen aan de duurzame haven van de toekomst
We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Klimaatverandering willen we tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse economie. We nodigen iedereen in en om de haven uit om samen economische en maatschappelijke waarde te creëren en duurzame groei te realiseren. Hoe? Voor welke uitdagingen staan we?
Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum, Alice Krekt

"Chemie" in de haven
De haven van Rotterdam heeft een sterk chemisch cluster. Onderlinge samenwerking zorgt voor een rendabel bedrijfsklimaat en volop kansen voor nieuwe chemische industrie en biobased bedrijven door de goede bereikbaarheid, het gunstige bedrijfsklimaat en de kansen tot samenwerking met bestaande partijen. Wie zijn de grote spelers nu en in de toekomst? Welke drijfveren liggen er achter de onderlinge samenwerking? Wat zijn de onderlinge afhankelijkheden en uitdagingen? Hoe behouden we deze sector in Rotterdam?
Business Director PO & Derivatives Europe & MEAF LyondellBasell, Ronald van Klaveren

Zuid-Holland als best bereikbare provincie
Het college van Gedeputeerde Staten zet zich dag in dag uit in om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie van Nederland te maken. Op welke zaken ligt de nadruk en welke invloed hebben deze op korte en lange termijn voor de (positie van de) Rotterdamse haven?
Gedeputeerde verkeer en vervoer Provincie Zuid-Holland, Floor Vermeulen

Bereikbare haven
Wat is de kracht van de automatische terminals op Maasvlakte 2? Hoe werken terminals, havenbedrijf en achterland samen aan de doorontwikkeling van Rotterdam en Nederland als de meest efficiënte en betrouwbare logistieke hub van Europa? De sprekers laten u zien hoe haven én achterland in corridors denkt en op een slimme manier lading weet te bundelen. Met het doel om spoor en binnenvaart een betrouwbaar en concurrerend alternatief voor weg te maken!
Head of Commerce Management APM Terminals Maasvlakte II B.V., Roy de Haan
Commercieel Manager Waalhaven Group B.V., Willem Beskers

De bijzondere wereld van de Douane
De Douane houdt toezicht op verschillende manieren. Met hulp van slimme computerprogramma’s en technologie maakt de Douane keuzes in wat en hoe er gecontroleerd gaat worden. En dat zo effectief mogelijk door daar te controleren waar de risico’s het grootst zijn. Door gebruik te maken van beschikbare data en gebruik van slimme technologieën zoals geavanceerde scans en camera’s. Kijk goed naar de 'zoekplaatjes' op de scans tijdens deze sessie!
External Relations Officer Douane/Belastingdienst, Onno van Elswijk

Rotterdam als Cruisehaven
Wat is het maatschappelijke en economische belang van Rotterdam als cruisehaven? Hoe een gestroomlijnd bezoek leidt tot de afhandeling van meer en meer cruiseschepen en veel meer toeristen in Rotterdam!
Executive Director Cruise Port Rotterdam, Mai Elmar

Halverwege het programma waren er 3 workshops over uiteenlopende havengerelateerde onderwerpen:

Workshop 1: Veilige en snelle haven
Hoe zorgen loodsen samen met andere nautische dienstverleners (slepers en roeiers) en Havenmeester ervoor dat zeeschepen de haven van Rotterdam zo veilig en efficiënt mogelijk in- en uitvaren. Dag en nacht. Door weer en wind.
Operationeel Manager Haven Coördinatie Centrum Divisie Havenmeester, Jacob Bac
Marketing & Communication Manager Loodswezen, Gerrit Peekstok

Workshop 2: Duurzame en flexibele arbeidsmarkt door juiste educatie
Voor de Rotterdamse haven zijn 2 factoren cruciaal: voldoende gekwalificeerd personeel en stabiele arbeidsverhoudingen. Ontwikkelingen als energietransitie, digitalisering en robotisering hebben echter invloed op de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en de eisen die werkgevers stellen op het gebied van opleidingsniveau, skills, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid. Drie havenprofessionals presenteren hun visie op educatie in de haven; van basisschool, student tot aan ervaren havenwerknemers.
Directeur Educatief Informatie Centrum (EIC) Rozenburg, Mary Dotsch, 
Marja Walraven (Manager Marketing & Kwaliteit) van STC Training & Consultancy 
en organisator van Rotterdam Port Intro: Kevin Tromp (tevens bestuurslid Jong Havenvereniging).

Workshop 3: Innoveren doe je in Rotterdam
Rotterdam is een haven van pioniers. We zoeken continu naar het antwoord hoe het slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Wie zijn de belangrijkste spelers in dit Rotterdamse “innovatielandschap”? Hoe werken deze partijen samen om Rotterdam de slimste en innovatiefste haven van Europa te maken? Welke thema’s, markt- en technologische ontwikkelingen drijven deze agenda? En in welke projecten zien we dat terug? We nodigen de deelnemers uit om met een “helikopterview” te kijken naar het belang van innovatie voor de Rotterdamse haven en industrie en met eigen voorbeelden of vragen te komen.
Innovation Consultant Portbase, Dennis Dortland

Ten slotte nog de vaartocht op het representatievaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam, de Nieuwe Maze.

Lees hier de ervaring van een enthousiaste deelnemer van vorig jaar!

Aanmelding
De kosten voor deelname zijn € 575, exclusief BTW.

Heb je vragen? Of wil je je alvast aanmelden? Neem dan contact op met Katja Wetsteijn van de organisatie: QPS@havenverenigingrotterdam.nl of telefonisch 06 15 - 011 988.

Hart voor de haven
De Quick Port Scan is een initiatief van de Havenvereniging Rotterdam. Deze ‘havenfanclub’ - met zo'n 1.700 leden uit alle havengelederen - stelt zich sinds 1939 ten doel om de kennis van de haven te bevorderen. Dit komt 100% tot uiting in deze unieke masterclass! 
Kunt u er toch niet bij zijn op 20 juni? Dan is een (bedrijfs)lidmaatschap ook een mogelijkheid om volop te netwerken tijdens de vele activiteiten

We zien uit naar je komst! 
Havenvereniging Rotterdam

Inschrijven

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit event.

Dit waren de deelnemers aan de Masterclass Quick Port Scan 2018.