Een terugblik op vorig jaar, met cijfers en evenementen, lustrumactiviteiten van Jong Havenvereniging. En natuurlijk verwelkomen we hier de Havenman van het Jaar als spreker na het officiële gedeelte: Pieter van Oord (1961), die sinds 2008 CEO van het familiebedrijf is dat halverwege de 19e eeuw werd opgericht.

Ondanks de moeilijke tijden in de offshore-industrie is Van Oord blijven investeren in nieuwe activiteiten en innovatie. De onderneming bevindt zich in de voorhoede van bedrijven die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in Nederland. Naast baggeren, offshore, olie en gas is onder leiding van Pieter van Oord offshore wind uitgegroeid tot de derde pijler onder het bedrijf. Van Oord investeert in geavanceerde schepen en bouwt enorme windprojecten op zee.

De titel Havenman van het Jaar is een geuzennaam, een kroon op het werk of juist een stimulans tot nog grotere daden. Je wordt Havenman/vrouw van het Jaar, omdat je in dat bepaalde jaar iets bijzonders hebt gepresteerd voor de haven. Het is een momentopname, waarbij wel mee wordt gewogen wat diegene in de voorgaande jaren heeft gedaan.

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Opening door Ronald Schinagl voorzitter Havenvereniging Rotterdam
19.40 uur Algemene Ledenvergadering
20.15 uur Presentatie Pieter van Oord
21.00 uur Borrel en gelegenheid tot napraten
22.00 uur Einde

Agenda 2018
1. Opening en vaststelling agenda
2. Terugblik 2017
3. Notulen ALV 2017 
4. Jaarverslag, -rekening en begroting
5. Verslag van de kascommissie
6. Decharge bestuursleden 2017
7. Aanstaande evenementen 2018
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tijdens de ALV zijn de financiële stukken in geprinte vorm voor de aangemelde deelnemers beschikbaar.

Locatie
STC B.V., Wilhelminakade 701, Rotterdam

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich nu inschrijven door eerst in te loggen en daarna via deze pagina aan te melden. De ALV is niet toegankelijk voor introducés, tenzij direct wordt aangemeld als lid via deze pagina voor slechts 25 euro per jaar ...

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam hoopt u op maandag 9 april a.s. te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens,

Ronald Schinagl
Voorzitter Havenvereniging Rotterdam

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?