In Memoriam Atzo Nicolaï

Met grote verslagenheid berichten wij dat Atzo Nicolai, tot recent voorzitter van Deltalinqs en RPPC is overleden.

Atzo was buitengewoon gedreven om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en wij zijn dankbaar voor zijn waardevolle inbreng.

We leven mee met  zijn vrouw en kinderen, overige familie en vrienden en wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.