Waarom deelnemen aan Quick Port Scan

Aldus een enthousiaste Jos Jooren, marktonderzoeker/marketeer bij Portbase:
Vorig jaar heb ik als nieuwkomer bij Portbase en binnen de havengemeenschap in zijn algemeenheid deelgenomen aan de Quick Port Scan 2017. Een leuke en nuttige kennismaking met deze nieuwe omgeving. Een goed georganiseerde vlot lopende dag, met mensen die echt wat te vertellen hebben over hun wereld. Bekend geraakt met het Havenbedrijf en diverse partijen die een voorname rol spelen in de havenwereld.

Tijdens de dag vond ook een aantal discussies op het podium plaatst. Erg interessant, omdat je snel een goed beeld krijgt van wat er speelt in en rondom de haven, welke rol partijen hierin hebben en welk belang of doel ze nastreven.

Hoogtepunt was de afsluitende rondvaart. Leuk, interessant en op momenten indrukwekkend. Ik had hierbij zelf het geluk met iemand in gesprek te zijn geraakt die zijn weg al goed kende in de haven, en op veel plekken wat interessante achtergrondinfo kon geven over bv. de schepen die we zagen, de stukjes haven en vooral de bedrijven en hun activiteiten die langskwamen.

Meer informatie over deze masterclass? Zie https://www.havenverenigingrotterdam.nl/events/quickportscan