Notulen ALV 2016

Lees hieronder het verslag, of download hier het document als pdf. 
Datum: 12 mei 2016
Aanvang: 19.00 uur
Einde: 21.30 uur
Locatie: STC Wilhelminapier Rotterdam

De voorzitter Jan Bert Schutrops opent om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering. Diverse activiteiten van de jaren 2015 en 2016 worden doorgenomen waaronder het bezoek bij Oceanco, Maeslantkering, Vopak at Night, college tour met Thecla Bodewes, bedrijfsledenontbijt met dr. Prof Ivo Arnold etc. Een tweetal aanstaande activiteiten worden onder de aandacht van de aanwezigen gebracht. De haven BBQ die op 29 juni in Kantine Walhalla zal plaatsvinden en de Dag van de Haven staat dit jaar gepland op donderdagavond 8 december.

De notulen van de vorige ledenvergadering (20 april 2015) worden doorgenomen. Deze zijn in een eerdere fase toegezonden en op de website van de Havenvereniging beschikbaar gesteld. 

Johan Kruithof (penningmeester) geeft aan dat het aantal leden een punt van aandacht begint te worden. De contributie zal op hetzelfde niveau gehouden worden. De post ‘jubileumactiviteiten’ is positief afgerond. Er is een tweetal vragen over het voornemen van het bestuur om automatische incasso in te gaan zetten. De kosten hiervoor zijn meegenomen in de begroting van 2016 en zal met name activiteiten omvatten, om de systemen aan elkaar te koppelen. De vraag is, of er gekeken is naar de automatische incasso voor bedrijven en particulieren? De achterblijvende betalingen speelt zich vooral bij de individuele lidmaatschappen. Voor de bedrijven zal dergelijke aanpassing vooralsnog niet doorgevoerd worden. De vergadering ondersteunt het voornemen vanuit het bestuur.

De vergadering staat stil bij het vertrek van vice-voorzitter Tom Peter Blankestijn, penningmeester Johan Kruithof en voorzitter Jan Bert Schutrops. Er wordt op passende wijze afscheid genomen.

Bestuurslid Kees Jan Rietveld (directeur van Buro Rietveld) wordt tot april 2017 als interim voorzitter benoemd. Daarna zal Ronald Schinagl (directeur van het bedrijf Van Oord) het voorzitterschap overnemen. Kees Jan Rietveld neemt de voorzittershamer over en stelt Thijs Vlaanderen (penningmeester) voor. Het verslag van de kascommissie wordt besproken en Rob Roodenrijs licht het verslag toe. Aart Bunschoten is om medische redenen verhinderd. De cijfers zijn gecontroleerd op doelmatigheid en wetmatigheid. Bram Spee heeft eerder aangegeven dat het nieuwe boekhoudprogramma eenvoudiger is geworden en dit onderstreept de kascommissie. De vergadering verleent het bestuur decharge. De vergadering stemt in met de begroting van 2016.

De voorzitter staat stil bij het evenement ‘Masterclass Quick Port Scan 2016’ die op 9 juni zal plaatsvinden.

De Jong Havenvereniging-voorzitter neemt het woord en staat stil bij de activiteiten van het voorgaande jaar. Edwin van de Poel van KOTUG is gekozen tot Jong Haventalent.
Jurre Goedendorp en Steven Lammering nemen afscheid van het bestuur Jong Havenvereniging. Diverse vacatures worden nu opgevuld en er is veel belangstelling voor de openstaande functies.
2016 kent een drietal pijlers: boeien, binden en behouden.
Dit jaar zijn PorTalx en H200 zijn twee belangrijke activiteiten. Tijdens H200 zullen jongeren aan de hand van actuele onderwerpen met de bedrijven in gesprek gaan.
Het sociale medium VLOG (Video Web Log) wordt geïntroduceerd, en zal ingezet gaan worden door het aanstaande Jong Haventalent.

Daan Vroom is verhinderd waardoor hij niet voor de 6e keer een toelichting op het financiële gedeelte van Jong Havenvereniging kan geven. Dit wordt gedaan door Bram Spee.

Managing Director Ronald Lugthart van containerterminal RWG- Havenman van het Jaar 2015 – neemt het woord over. RWG is recent operationeel en heeft de automatisering zeer ver doorgevoerd.
De Havenman geeft een toedracht over diverse facetten van de haven waar hij belang aan hecht waaronder de sociale dialoog en de veranderende rol tussen werkgevers en werknemers in de haven. Ronald Lugthart is begonnen als accountant en de geboren Rotterdammer heeft zich in zijn loopbaan langs verschillende bedrijven, waaronder Steinweg Handelsveem, opgewerkt tot directeur van RWG.

De vergadering wordt rond 21.30 uur afgesloten.

Nieuwe jaaragenda 2016

Waar we eind 2015 dachten een mooie agenda gevuld te hebben met excursies en bedrijfsbezoeken, blijkt dat die in de praktijk toch wel eens wijzigt. Daarom vind je hier de aanpassingen. 

Belangrijkste data die zijn veranderd:

  • de ALV is verplaatst naar donderdag 12 mei, alwaar de Havenman van het Jaar 2015 zijn opwachting zal maken na het officiële gedeelte. 
  • de Haven BBQ is een week later, op woensdag 29 juni. Locatie volgt te zijner tijd.

Onder Agenda vind je altijd de juiste datum en mogelijkheid om in te schrijven voor de activiteiten van de Havenvereniging. En via Events voor die van Jong. 

Download hier het nieuwe jaarprogramma 2016