Dag van de Haven 2015

De tweede donderdag in december. Zet u die vast in de agenda de komende jaren. De Dag van de Haven zal in de toekomst op deze dag worden ingepland, om zo nog
meer mensen de kans te geven om aanwezig te zijn. Om samen met de andere leden van de Havenvereniging naar de terug- en vooruitblik van de president-directeur van het Havenbedrijf en Burgemeester of Wethouder Havenzaken te luisteren.

Voorzitter Jan Bert Schutrops gaf als gastheer de aftrap. Hij sprak met passie over de collectieve trots op de Rotterdamse Haven, die in de Jaarfilm 2015 van het Havenbedrijf zo goed werd verbeeld. Waarin duidelijk naar voren komt hoe zeer er geïnvesteerd en geïnnoveerd wordt om onze haven de beste in de wereld te kunnen laten zijn.

Burgemeester Aboutaleb kwam rennend het podium op en stelde duurzaamheid als de maat voor de haven. Met toenemende digitalisering, de energieveranderingen die voor liggen, 3D-productietechnieken en de ambitie als stad en haven de lead te nemen in experimenten en innovaties, om zo samen de toekomst vorm te geven. Ook hij vertelde over enkele momenten van persoonlijke en professionele trots in onze mooie stad. Het is en blijft een voorrecht om met zo’n burgemeester de Dag van de Haven te mogen organiseren, dit jaar gelukkig ook geflankeerd door wethouder Adriaan Visser.

Allard Castelein stond zeer uitgebreid stil bij het doelbewust zoeken als havengemeenschap naar de transitie en noodzakelijke verandering om als Rotterdamse haven die 1e plek te kunnen blijven claimen: de haven met de beste infrastructuur ter wereld. Daarbij sprak hij over de diverse ecosystemen, de optimalisatie van Port Call, Port XL, het uitkoppelen van restwarmte, het ontwikkelen van een “cool haven” voor fruit en groenten, de groei van het spoorvervoer, verdere investeringen in MV2, LNG, etc. Het is duidelijk dat het team van het Havenbedrijf op vele borden mee-schaakt en de lange termijn visie van de Rotterdamse haven als economische en sociale motor in Nederland helpt realiseren. De groeicijfers die hij presenteerde waren niet definitief doch gaven alle aanwezigen een goed beeld van de groei en uitdagingen binnen de diverse sectoren.

De middag werd plenair afgesloten met een goede borrel. Om zo werkenden en gepensioneerden weer te laten terugblikken op een bijzonder jaar in de Rotterdamse haven. Het Bestuur van de Havenvereniging wenst al haar leden een voorspoedig en gezond 2016 toe en hoopt u weer vaak bij de diverse activiteiten in 2016 te mogen begroeten.

Bekijk het héle fotoboek op homepage

Nog even de film over 2015 terugkijken? Klik hier.

Of nog nagenieten va de acapella generale repetitie van de Fenominals.

Hoe Rotterdam droge voeten houdt

Mooi weer was het op 11 november 2015. Veel te warm voor de tijd van het jaar. Een mazzeltje voor onze gepensioneerde leden, die een bezoek brachten aan een Hollands icoon: de Maeslantkering.

Na de koffie en een gebakje was het tijd voor een bijzondere spreker, ingenieur Jan Van Oorschot.

In de tijd van de realisatie van de Maeslantkering was de heer van Oorschot directeur bij Van Hattum en Blankevoort en verantwoordelijk voor het bouwproject. De heer van Oorschot vertelt boeiend over het ontwerp en de bouw van de kering. Wie had gedacht dat er spoilers aan de onderkant van de enorme deuren zitten?

En wist u dat de deuren op z’n plaats worden gehouden door grote bolscharnieren die alleen door Škoda in Tsjechië gemaakt konden worden? De Maeslantkering is zo ontworpen dat deze maar zelden gesloten hoeft te worden. We waren er een paar keer heel dichtbij. In 2007 is de kering uit voorzorg en als oefening gesloten, maar eigenlijk was het niet nodig geweest. Toch gaat de kering elk jaar een keer dicht, om te testen of alles nog goed werkt. Als afsluiter onthult de heer van Oorschot een idee voor een nieuw sluizencomplex, waarmee Rotterdam en de wijde omgeving ook in de toekomst veilig zijn voor overstroming.

Na een broodje haalt de gids ons op voor een rondleiding. Ze vertelt bij de expositie in het keringhuis over onze strijd met het water. De reputatie van Nederlanders als beste waterbouwers ter wereld is niet zo vreemd, we vechten al honderden jaren tegen het water! Buiten gaat de rondleiding verder. We lopen langs de enorme armen, even groot als de Eiffeltoren, die de deuren op z’n plaats houden.

De deuren bekijken we ook. Het zijn eigenlijk drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Hier aangekomen laat men de deuren vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. Als de kering weer open moet gaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen. Een computersysteem beslist automatisch of de kering bij dreigend hoogwater gesloten moet worden. Dit gebeurt als de waterstand in Rotterdam boven de 3 meter NAP of in Dordrecht 2.90 meter boven NAP dreigt te komen. Als de computer volledig dienst weigert kan het bedieningspersoneel alsnog de beslissing nemen om de kering te sluiten. De kering is grotendeels mooi wit geverfd, het is pas geschilderd. Hoe ze dat doen? Nou gewoon, met rollers…

De bouw van de Maeslantkering begon in 1991. Op 10 mei 1997 werd de waterkering door koningin Beatrix officieel in gebruik gesteld. Op deze dag werd de kering om 16:30 uur voor het eerst gesloten. De kosten van het project bedroegen ongeveer 1 miljard gulden, ofwel 450 miljoen euro.
Na een boeiend bezoek keren we weer huiswaarts. Veilig, met droge voeten.