Algemene Ledenvergadering 2015

Notulen van de Algemene Ledenvergadering Havenvereniging Rotterdam
Datum: 20 april 2015 
Aanvang: 19.00 uur
Einde: 21.30 uur
Locatie: STC Wilhelminapier Rotterdam

 

De vice-voorzitter Tom Peter Blankenstijn opent om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering. Hij staat stil bij de reden waarom de voorzitter Jan-Bert Schutrops is verhinderd. Binnen het bedrijf waar de voorzitter werkzaam is worden collectieve arbeidsvoorwaarden besproken tussen de sociale partners en bevinden zich in een belangrijke fase. Er wordt een kleine wijziging ten behoeve van de agenda doorgevoerd zodat het financiële gedeelte in zijn totaliteit een geheel vormt.De leden die zich afgemeld hebben worden met naam genoemd. De presentatie (Bijlage 2) wordt doorgenomen. Er wordt stilgestaan bij de vaartocht met oud bestuursleden. Erkentelijk is men voor het feit dat het Havenbedrijf Rotterdam het representatievaartuig de Nieuwe Maze beschikbaar heeft gesteld. Na een korte terugblik op de financiële paragraaf van 2014 een financiële blik op 2015. Het financiële verslag (Bijlage 1)wordt door de vergadering aangenomen. Daan Vroom, geeft inmiddels voor de 5e keer een toelichting op het financiële gedeelte van Jong Havenvereniging.

Johan Kruithof geeft aan dat de QPS opbrengsten iets zijn tegengevallen en dat deze activiteit een belangrijk deel van de begroting is. Hij staat stil bij een aantal positieve uitgaven en het feit dat een nieuw boekhoudprogramma genaamd ‘CASH’ per 1 januari jl. van kracht is geworden. In 2015 zal bij wijze van ‘proef’ een aantal extra activiteiten plaatsvinden gericht op de overgang van Jong Havenvereniging leden naar de Havenvereniging. Hiervoor is een extra bedrag opgenomen. De contributie zal op hetzelfde niveau gehouden worden. De post jubileumactiviteiten is positief afgerond. 
De opvolger van Daan Vroom is aanwezig: Bram Spee zal als penningmeester fungeren van Jong Havenvereniging. Wybe Zijlstra schetst een overzicht van het lustrumjaar. Hij maakte deel uit van de jubileumcommissie (waaronder ook Abel Noordanus en Jan Kok). Tijdens het evenement hebben een 18-tal bedrijven een tafel gekocht. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het verschijnen van de jubileumkrant. Het 75e jarige jubileum is goed neergezet. Vragen vanuit de zaal: de penningmeester noemde een bedrag van circa 15.000 EUR. De penningmeester specificeert de post. Er is ook een vraag inzake het digitaliseren van de factuur. Via e-mail komt vrijdag aanstaande (24 april) een factuur. 
Robert Rooderijs en Aad Bunschoten willen graag de controle continueren. De voorzitter stelt de vergadering de vraag of er ook andere gegadigden zijn.  Dan Vroom kijkt graag vanuit Jong Havenvereniging mee. De vergadering stemt in met het verlenen van decharge van het bestuur ten aanzien van het gevoerde beleid. 

Er wordt afscheid genomen van een tweetal bestuursleden vanuit JongHavenvereniging. De JongHavenvereniging bestaat 7 jaar. De aftredende bestuursleden zijn de laatste die het begin hebben meegemaakt en opgezet. De oud-bestuursleden worden bedankt en de nieuwe worden voorgesteld. Elias Becker zal de rol van voorzitter op zich nemen. De benoeming van Robert Tieman als secretaris wordt door de vergadering onderschreven.

De vergadering staat kort stil bij het bezoek aan de Zeehavenpolitie. Deze activiteit was vrijwel direct volgeboekt. Er wordt vooruit gekeken naar andere evenementen zoals de HavenBBQ op 24 juni in Kantine Walhalla op Katendrecht. De mogelijke datum van de dag van de haven 2015 te weten 16 december wordt vanuit de leden als vroeg ervaren. Er is begrip voor de ontstane situatie en het bestuur zal een passende oplossing voorstellen. 
Managing director Harold Linssen van Keppel Verolme is benoemd tot Havenman van het Jaar 2014. Het is voor het eerst dat een vertegenwoordiger uit de sector scheeps(ver-)bouw, -reparatie en -onderhoud wordt benoemd. Harold Linssen is hiertoe verkozen, omdat Keppel Verolme met de spectaculaire dokbeurt van het passagiersschip ‘Oasis of the Seas’, het grootste cruiseschip ter wereld, eens te meer de aandacht heeft gevestigd op het belang van de maritieme industrie in de haven van Rotterdam, met name ook bij het grote publiek.

De Havenman geeft een enerverende toedracht over diverse facetten van de haven waar hij belang aan hecht, waaronder de beroepskeuze van jongeren en de rol van de havengemeenschap daarop. Andere onderwerpen betreffen het gelijke speelveld rondom wet- en regelgeving en de communicatiestrategie van Keppel Verolme tijdens de bovengenoemde dokbeurt.

De vergadering wordt rond 21.30 uur afgesloten. 

Bijlage 1: Powerpoint presentatie

Bijlage 2: Verslag financieel jaaroverzicht

Bijlagen te downloaden als PDF, linksonder in beeld zichtbaar na dubbelklikken.

Eventueel kunt u bovenstaand verslag ook als PDF downloaden: Verslag ALV 2015. 

Quick Port Scan weer succes!

40 deelnemers uit verschillende hoeken van het havenbedrijfsleven deden mee aan de jaarlijkse masterclass Quick Port Scan. Wederom was het een geslaagd evenement. Dit was mede te danken aan de enthousiaste sprekers en het mooie weer tijdens de afsluitende vaartocht.

Onze voorzitter Jan Bert Schutrops verzorgde met wethouder Langenberg de aftrap met een interview over het samenspel van haven en stad! Vervolgens werden diverse andere onderwerpen gepresenteerd over de haven nu en in de toekomst, procesindustrie, natte bulk, veiligheid, nautische dienstverleners en containers. In een paneldiscussie bespreken we innovatie, de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en ondernemerschap. Uiteraard vindt de Quick Port Scan volgend jaar weer plaats; eind van het jaar weten we de datum.

Benieuwd naar het hele verslag? Lees dan verder ónder de foto van de deelnemers. In een intensief middagprogramma kregen “nieuwelingen” in de Rotterdamse haven in vogelvlucht inzicht in de werkwijze en ontwikkelingen van de haven en industrie. 
Als start van het programma werd Pex Langenberg,  wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie, geïnterviewd door onze voorzitter Jan Bert Schutrops. De wethouder vertelt hoe belangrijk de haven en de stad voor elkaar zijn. Een leefbare stad is belangrijk voor de werknemers in de haven. Volgens de wethouder is zijn mooiste plek in Rotterdam, het nieuwe Centraal Station een prachtig voorbeeld van hoe Rotterdam mooie nieuwe ideeën realiseert. Onze wethouder is trots op de haven. Hij ziet veel toekomst in duurzame innovaties zoals biomassa LNG en het gebruik van restwarmte van de industrie. 

Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vertelt over de uitdagingen voor de haven, nu en in de toekomst. Over een veranderende wereld waarin zekerheden niet mee bestaan. De raffinaderijen hebben het moeilijk, containerrederijen werken steeds meer samen, de bereikbaarheid van de haven blijft een uitdaging, milieu en duurzaamheid nog steeds belangrijk. Het Havenbedrijf zet daarom in op innovatieve nieuwe oplossingen. Informatievoorziening wordt steeds belangrijker om een bezoek van een schip aan de haven zo efficient mogelijk te laten verlopen. Het Havenbedrijf werkt samen met universiteiten en bedrijven om de concurrentie steeds een stap voor te blijven. 

Bart Voet, General Manager van Shell Pernis vertelt over de procesindustrie. Shell is geen 0lie en gas bedrijf meer, maar een gas en olie bedrijf, stelt hij. Hij vertelt over de Prelude, een LNG-fabriek die in een schip is gebouwd. De fabriek maakt aardgas vloeibaar, zodat het per schip kan worden vervoerd. LNG kan onder andere worden gebruikt als schone brandstof voor schepen. In Qatar heeft Shell het PEARL project, waar gas wordt omgezet in schone brandstoffen zoals benzine en diesel. De fabriek is de grootste in zijn soort. Shell innoveert ook met Biofuels, brandstof uit hernieuwbare (landbouw)grondstoffen. 

Na een korte pauze gaat Roland Pechtold, voormalig CEO van Nova Terminals in op de natte bulk sector. Op inspirerende wijze verhaalt hij over de energiebehoefte in de toekomst. De vraag naar olie en gas blijft. We gaan meer energie gebruiken en het aandeel schone energie neemt daarin enorm toe. Het winnen van olie en gas wordt echter steeds moeilijker, nieuwe technieken zijn nodig om aan de energievraag te blijven voldoen. De handel in onder andere kerosine en stookolie zal toenemen, daardoor zal de vraag naar op- en overslag van natte bulk blijven. Dat is geen reden om achterover te leunen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op, denk bijvoorbeeld aan de steeds sneller wordende computers. Wie niet innoveert, staat stil.  

Onno van Elswijk neemt ons mee in de boeiende wereld van de Douane. Hij laat zien hoe de Douane (onderdeel van de Belastingdienst) smokkel van goederen opspoort. Zij zien toe op het internationaal verkeer van goederen en de belasting die daarover moet worden betaald. Smokkelaars zijn inventief in het verzinnen van manieren om illegale goederen de haven van Rotterdam in- en uit te smokkelen. Het gaat dan illegale goederen zoals drugs en wapens, maar ook om het ontduiken van belasting op waardevolle goederen, zoals sigaretten en drank. De Douane doet dat met geavanceerde apparatuur, bijvoorbeeld de vaste en mobiele röntgenscanners en  met speurhonden, maar vooral met veel kennis, zodat gecontroleerd wordt waarde pakkans het grootst is. 

Daarna komt de nautische markt aan bod. In korte sessies van 10 minuten gaan we in kleine groepen in gesprek met Erik de Neef, CEO van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht, Gerrit Peekstok, accountmanager van het  Nederlands Loodswezen, Cees Willem Koorneef, hoofd Inspectie bij het Havenbedrijf Rotterdam en de heren Seth Hofs en Diede de Leeuw, teamchef en wijkagent van de Zeehavenpolitie. Er was zoveel interessants te vertellen en te vragen dat 10 minuten te weinig tijd was. Dat gaan we volgend jaar anders doen.  

Vervolgens is het tijd voor een paneldiscussie. Onze voorzitter Jan Bert Schutrops gaat in gesprek met  Ben Vree, CEO van APM Terminals Europe, Peter Goedvolk, directeur van Count Companies en Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs. Zij spreken over de uitdagingen voor de haven, nu en in de toekomst. Innovatie blijkt een terugkerend thema, zonder vernieuwing staat alles stil. Ook het interesseren van jongeren voor een baan in de haven is een uitdaging. Er is een “mismatch” tussen de arbeidsmarkt en het aanbod onder jongeren; te weinig jongeren kiezen voor een opleiding waar de haven iets aan heeft. Volgens Steven Lak is er vooral behoefte aan goed opgeleide VMBO, MBO en HBO-ers. Ze zijn er wel, maar ze hebben de verkeerde opleiding. Volgens de panelleden moet het Havenbedrijf meer luisteren naar de bedrijven en meer sturen op de juiste opleidingen bij jongeren. Een haven alléén voor doorvoer van handel (uit bijvoorbeeld China) is niet genoeg, vinden de heren. De maakindustrie komt terug naar Europa, de haven van Rotterdam moet erop inzetten om hoogwaardige productie naar Rotterdam te halen. Ook de arbeidsverhoudingen veranderen. Het panel voorspelt dat vakbonden langzamerhand zullen verdwijnen, en dat de cao’s in de toekomst er anders uit gaan zien. In de tussentijd verwachten de panelleden dat discussies tussen werknemers en werkgevers zullen radicaliseren, wellicht met stakingen en demonstaties. De panelleden zijn het erover eens dat innovatie en ondernemerschap dé sleutel zijn voor een succesvolle Rotterdamse haven. En de grootste uitdaging? Congestie, files! 

Onze laatste spreker is Albert Thissen, managing director van rederij Hapag-Lloyd Frankrijk. In zijn boeiende presentatie neemt hij ons mee in de wondere wereld van het containervervoer. Hij laat zien hoe containerschepen steeds groter en groter worden. Zo groot zelfs, dat deze niet alle havens meer binnen kunnen varen. Hier ligt een kans voor Rotterdam, omdat Rotterdam de allergrootste schepen zonder problemen kan ontvangen. Een interessante ontwikkeling is te zien in de wereldwijde containerstromen. Was vroeger de stroom van Azië naar de rest van de wereld het grootst, nu is het vervoer tussen de Aziatische landen het grootst. Containerrederijen werken steeds meer samen, zo vertelt de heer Thissen. Dat doen ze om efficiënter te kunnen werken en om nieuwe investeringen samen te kunnen dragen. Want, voor het opzetten van een nieuwe route is zo’n grote investering in nieuwe schepen nodig, dat een afzonderlijk bedrijf dat niet meer kan dragen. 

We sluiten de geslaagde middag af met een diner aan boord van de “Nieuwe Maze”, aangeboden door het Havenbedrijf Rotterdam.

Tussen kunst en kade

Tussen Kunst  (Kitsch) en Kade 
Bij galerieWind op Noordereiland


EXPERTS TAXEREN HAVENKUNST EN HAVENPRULLARIA

Monsterboekjes, oorkondes, etsen, uniformen, schilderijen, kompassen, stuurwielen, historische boeken, sierborden, flessenpost, ankers, foto’s, serviezen. Op de zolder of in de huiskamer van veel Rotterdamse huizen hangen, staan of liggen herinneringen aan de haven. Sommige zijn persoonlijke herinneringen en andere verwijzen naar een ver familielid.

Degenen die benieuwd zijn naar de werkelijke waarde ervan, moeten op 28 juni het Noordereiland bezoeken.galerieWind organiseert daar op die zondag voor het eerst een middag waarop men maritieme voorwerpen kan laten beoordelen en taxeren. Een soort ‘Tussen Kunst en Kitsch’ dus maar dan over de Rotterdamse haven.

Tussen 12.00 uur en 17.00 uur is er een team van deskundigen aanwezig bestaande uit
* Arne Bonsaksen, taxateur Vendu Notarishuis
* Frits Loomeijer, directeur Maritiem Museum Rotterdam en
* Irene Jacobs, conservator Maritiem Museum Rotterdam.
Zij zullen de aangeboden voorwerpen onder de loep zullen nemen.

Voorwaarde 
Voorwaarde voor deelname is dat de bezittingen die u wilt laten bekijken gerelateerd zijn aan de scheepvaart. Dit kunnen uiteenlopende objecten zijn. Het is de bedoeling dat u de voorwerpen na afloop weer mee terugneemt naar huis.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de site van galerieWind.

28 juni tussen 12.00 uur en 17.00 uur

galerieWind
Prins Hendrikkade 124a 
3071 KL Rotterdam