Help ons talent met zijn onderzoek!

Onno de Jong is het Jong Haventalent van 2014. Als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit zet hij zich in, om de Rotterdamse haven naar een nog hoger plan te trekken. Maar soms heeft hij daar hulp bij nodig, zoals nu. Daarom roepen wij alle leden van Jong Havenvereniging op, om vijf minuutjes tijd te maken en de enquête via deze link, in te vullen.

Op deze manier krijgen Onno en zijn team meer zicht op hoe het onderwijs aan de Erasmus Universiteit aansluit, op de praktijk van de havenwereld. Een belangrijk punt! Mochten er vragen zijn, dan kun je contact opnemen via dejong@ese.eur.nl. En ben je daarna benieuwd wat de uitkomst is van de enquête… dan komt Onno dat graag vertellen! 

Port Ranger zoekt gastdocenten

Het programma Port Rangers wil leerlingen uit groep 6 of 7 van Rotterdamse basisscholen structureel kennis laten maken met de Rotterdamse haven. Want onbekend maakt onbemind!

Jongeren hebben vaak nog geen of een beperkt beeld van de haven. En wie kan ze dat beter bij brengen dan degene die er daadwerkelijk in werkt. Persoonlijke verhalen brengen die haven tot leven.

De haven heel belangrijk is voor Rotterdam en de vraag naar goed opgeleid personeel in de haven de komende jaren toeneemt. Port Rangers maakt ook onderdeel uit van de Rotterdamse aanpak loopbaanoriëntatie. Daarbij gaat het om een goede en bewuste keuze maken voor een opleidingen en beroepen, minder kans op schooluitval en goede vooruitzichten op werk.

De gemeente Rotterdam, de ondernemersvereniging Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam zijn de initiatiefnemers van dit programma. Zij maken dit programma de komende jaren mogelijk. Scholen kunnen kiezen uit twee verschillende lespakketten. Voor scholen zijn aan deelname geen kosten verbonden. De projectleiding wordt verzorgd door het EIC Mainport Rotterdam (EIC) en de uitvoering en begeleiding vinden plaats door medewerkers van JINC voor Haven TaalTrip en medewerkers van EIC voor Steurtocht door de haven.

Zonder vrijwilligers kan Port Rangers niet slagen, vandaar dat we op zoek zijn naar begeleiders voor onderstaande lespakketten.

Haven TaalTrip – Taalgidsen

TaalTrip is taal en wereldoriëntatie op locatie. Tijdens een Haven TaalTrip bezoeken de leerlingen met hun klas het havengebied, waar ze moeilijke woorden in de context kunnen leren kennen (bijvoorbeeld: containership, transport, aanmeren). Als taalgids begeleid je een groepje leerlingen op TaalTrip in de haven naar het EIC Mainport Rotterdam. Je laat kinderen woorden zien en legt ze uit. De TaalTrip duurt 2,5 uur. Van tevoren ontvang je van JINC een uitgebreide handleiding waarin precies beschreven staat hoe de trip in zijn werk gaat. Daarnaast is er een briefing op locatie bij het EIC, waardoor je goed voorbereid bent. Als Taalgids ben je nooit alleen, een klas wordt in kleine groepjes verdeeld van 8 leerlingen en elk groepje krijgt een eigen taalgids.

Steurtocht – Gastdocenten

Tijdens de Steurtocht door de haven maken leerlingen op onderzoekende manier kennis met de veelzijdigheid van het Rotterdamse havengebied. Aan de hand van uitgebreid lesmateriaal bereiden zij zich niet alleen voor op een bezoek aan de haven, maar leren zij ook meer over duurzaam omgaan met de omgeving, natuur, aardrijkskunde en vergroten zij hun woordenschat. Zo oriënteren zij zich al spelenderwijs op de toekomst. Om de leerlingen een beeld te geven van wat er allemaal te doen is in de haven zijn wij op zoek naar havenprofessionals die het leuk vinden om jonge leerlingen op school een havengastles te geven. Als gastdocent ga je goed voorbereid naar de school, doordat je samen met andere gastdocenten wordt gebriefd op locatie bij het EIC. De tijdsinvestering is slechts enkele uren op jaarbasis, het plezier en voldoening groot!  

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met:
Leonie van Walstijn
e-mail: lvanwalstijn@jinc.nl
telefoon 010 760 07 17