HavenBBQ weer succesvol!

Honderden leden en introducés naar Cruiseterminal


De zon scheen de avond van de 17de juni, maar de temperatuur was tijdens de jaarlijkse barbecue niet zwoel. Daarom koos een deel van de honderden aanwezigen voor een plekje binnenin de Cruiseterminal aan de Wilhelminakade. Zij misten daardoor wel de muziek van de dj. De barbecue, die dit jaar vanwege het vijftiende lustrum een extra feestelijk tintje had, leed er overigens niet onder, want buiten kon je op een plekje uit de wind, genieten van de warmte van de avondzon, waardoor het ook daar best aangenaam toeven was.

 

De aanwezigen konden ruim kiezen uit diverse soorten vlees, vis of vegetarisch. De sfeer was gemoedelijk en gezellig, zoals is te zien in dit 90 seconden filmpje!

Dat vond ook Patrick Davidson (op de foto links) die voor het eerst een evenement van de Havenvereniging bijwoonde. Hij zegt: “Wat ik leuk vind is dat jong en oud door elkaar heenlopen. Bovendien valt het me op dat er veel vrouwen zijn. Dat is een goed teken want van oudsher is de haven teveel een mannenwereld. Het kostte vroeger ook heel veel moeite om vrouwen over te halen te werken op de Maasvlakte”. Davidson groeide op in Nederland maar werd geboren in het Indonesische Bandoeng. Toen Soekarno daar aan de macht kwam moesten de kolonisten waaronder de Nederlanders en de Chinezen vertrekken. Davidson:  “En aangezien ik half Nederlands, half Chinees ben verhuisden mijn ouders met hun drie kinderen noodgedwongen naar Nederland. M’n opa en vader waren in Indonesië diamantair en de familie bezat ruim honderd huizen. Maar die zijn allemaal geconfisqueerd. M’n vader heeft nog geprobeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog diamanten te smokkelen naar Australië. Maar het vliegtuigje waarin de diamanten werden vervoerd is door de Jappen naar beneden geschoten. Dus ergens voor de kust van Australië ligt nog een fortuin.” 
In Nederland ging vader Davidson, die in het begin met z’n gezin in één kamer aan de Oostzeedijk woonde,  werken voor de Eerste Rotterdamse Verzekeringsmaatschappij aan de Schiekade, dat later Nationale Nederlanden werd. En Patrick koos voor de public relations. Hij vervolgt: “Binnen de Junior Kamer had ik goede contacten met Raymond Riemen en Ben Vree. We hadden maandelijks een vergadering in Locus Publicus aan de Oostzeedijk. Ben en ik stonden dan geduldig te wachten op meer belangstellenden, maar vaak moesten we vele uren en biertjes later concluderen dat we de enigen bleven. Leuk om te zien dat Ben en Raymond nu succesvol zijn.” Met Davidson ging het overigens ook niet slecht. Zijn bureau Public Affairs Management heeft nu diverse havengerelateerde bedrijven als opdrachtgever. “Ik ben vanavond hier als introducé, maar ik overweeg heel serieus om lid te worden”.


Adri Driessen is duidelijk in voetbalsferen gezien haar oranje outfit. De 73-jarige is inmiddels al enige tijd lid van de Havenvereniging. Haar man, voer 25 jaar als kapitein op een waterboot van Hatenboer-Neptunus. Zij zegt: ”Hij had uiteraard onregelmatige diensten, maar dat vond ik niet bezwaarlijk. Mijn man is vijf jaar geleden overleden. Sindsdien ga ik met enige regelmaat mee met excursies. Ik ben ook al op Maasvlakte 2 geweest. Die haven en de schepen blijven trekken.  En de mensen zijn gewoon leuk”.

Overgehaald
Loes de Wit
en haar vriend Ruud Groenewegen hebben het duidelijk naar hun zin en genieten van de barbecue. “Lekker hoor”, zegt Loes. Zij is al geruime tijd lid, maar Ruud heeft zich pas kort geleden aangesloten. Loes legt uit: “Mijn opa en oma hadden De Wits Berging en m’n vader had een eigen sleepboot, die de Stormvogel heette. Zelf heb ik samen met m’n man, die inmiddels is overleden, op diverse binnenvaartschepen gevaren. We vervoerden droge lading. Het Noordereiland was onze basis,  net als voor veel andere binnenschippers. Als je op een binnenvaartschip leeft dan ben je 24 uur per dag bezig met het vak. Ook je sociale contacten doe je op in dezelfde wereld. 
Vroeger ging het bedrijf van vader op zoon over, en kwam het veel voor dat er werd getrouwd met een dochter of zoon uit een ander binnenvaartgezin. Dat gebeurt nauwelijks meer. M’n zoon heeft ook op een internaat gezeten, maar heeft niet gekozen voor de binnenvaart. Gelukkig maar, want het is gewoon erg zwaar”. Toch blijft de haven en de scheepvaart Loes trekken. “Ik heb altijd het gevoel gehouden, met één been op een schip en het andere op de kade te staan”. Ze haalde daarom haar huidige partner Ruud over ook lid te worden van de Havenvereniging. “En daar heb ik geen spijt van” bevestigt Ruud, die al meer dan vijftig jaar een aluminiumbedrijf heeft. “Ik heb geregeld stuurhutten op schepen geplaatst, maar ik ben vooral gespecialiseerd in ramen, deuren, gevels, overkappingen en serres. Ik vind het leuk om de excursies mee te maken en me betrokken te voelen bij de Havenvereniging. Kort geleden was ik nog bij de Algemene Ledenvergadering. En het is goed voor je contacten”.

Reorganisatie
Precies de reden waarom Elly Fransman lid is geworden, geeft de oud-medewerker van het Havenbedrijf Rotterdam toe. Ze werkte onder meer voor corporate communicatie en marketing communicatie. “Ik ben 18,5 jaar in dienst geweest van het Havenbedrijf, maar vorig jaar moest ik vanwege een reorganisatie vertrekken. Heel zonde want de collega’s en het werk waren leuk en bovendien vind ik de haven nog steeds bijzonder interessant. Vooral de diversiteit spreekt me aan. En ik blijf die “doe-mentaliteit” fascinerend vinden. Dat de verschillende projecten die bedrijven ontwikkelen vervolgens gewoon worden uitgevoerd”, aldus Elly die toegeeft nog maar een paar weken lid te zijn. Ze legt uit: “Op deze manier probeer ik oude contacten nieuw leven in te blazen en nieuwe contacten te maken. Doel is uiteraard een nieuwe baan vinden. Want ik ben 48 jaar en dan is solliciteren lastig. Doordat er zoveel sollicitanten zijn word je gewoon niet uitgenodigd, waardoor je niets van jezelf kunt laten zien. Netwerken is door het directe contact, een veel beter middel. Ik weet zeker dat het gaat lukken!”. ï»¿

“Zolang de haven leeft ….

… HEEFT HAVENVERENIGING BESTAANSRECHT”
Oud-bestuursleden halen herinneringen op tijdens vaartocht op Nieuwe Maze

Het kostte enige moeite om de adressen terug te vinden. Toch was het merendeel van de oud-bestuursleden van de Havenvereniging, dat was achterhaald en uitgenodigd, aanwezig aan boord van de Nieuwe Maze, voor een lunchvaartocht. Een bijeenkomst ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Havenvereniging en eentje bedoeld als blijk van waardering voor de inspanningen  die de bestuursleden destijds hebben verricht.

Dus was het op zaterdag 14 juni een vrolijk weerzien met bekenden, onder een vrolijk zonnetje en een aangename temperatuur. Tijdens een smakelijke lunch werden herinneringen opgehaald. Met oud-bestuursleden, maar ook met bestuursleden van de Jong Havenvereniging, die eveneens aanwezig waren.

“We zouden wel gek zijn om een club die zo vóór de haven is niet te steunen! We doen ook dingen samen zoals de organisatie van de Dag van de Haven in het Nieuwe Luxor. Daar maakt onze ceo dan traditiegetrouw de voorlopige havencijfers bekend”, vertelt Rudolph van der Graaf,  Director Executive Relations & Protocol van het Havenbedrijf. Hij vervolgt: “En die bijeenkomst is, nadat de traditionele Oudejaarsbijeenkomst in het stadhuis niet meer door kon gaan, uitgegroeid tot een fantastische middag. De zaal zit de laatste jaren altijd vol. Doordat we het samen doen is het meer een bijeenkomst van de totale haven en minder eentje van het Havenbedrijf”. 

Peter Goedvolk, voormalig eigenaar van Argos Oil en oud-Havenman van het Jaar, was van 2007 tot en met 2012 voorzitter. Hij zegt: “Toen ik werd gevraagd, hield ik het in eerste instantie af, omdat ik het te druk had. Maar ik heb me laten overhalen, omdat ik vond dat ik het een beetje verplicht was. Ik volgde Zeger van Asch van Wijck op en ik heb er nooit spijt van gehad. Gedurende mijn periode zat de verjonging nog in de embryonale fase. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er in eerste instantie geen voorstander van was omdat ik bang was dat je dan ook een senioren- en een damesclub zou krijgen. Ten onrechte want het is een succes gebleken. Wat ik het huidige bestuur zou willen aanraden is meer veertigers en vijftigers bij de vereniging te betrekken, dat zijn mensen die inmiddels succesvol zijn en een uitgebreid netwerk bezitten”.

Toekomst
In 1989 werd onder voorzitterschap van Tjeerd Schipper, oud-topman van onder meer ABN AMRO en momenteel bij die bank adviseur,  het 50-jarig jubileum gevierd. Een jaar waar hij met plezier op terugkijkt. Schipper: “Het was geweldig. De bereidwilligheid binnen ons netwerk om de Havenvereniging financieel te steunen, was groot. We brachten een jubileumboekje uit, we introduceerden een Maritime Cadeau Card voor onze leden,  we schonken de stad een “Leugenbank”, het jubileumconcert met de Marinierskapel, werd bijgewoond door Prinses Margriet en haar man mr. Pieter van Vollenhoven er was een Havendebat en een amateurschilders-concours”. Schipper beaamt dat de Havenvereniging nog altijd in een behoefte voorziet. “Ook na 75 jaar heeft deze club beslist toekomst, doordat de belangstelling voor de haven blijft. Rotterdammers zijn er nog steeds trots op en mensen uit andere delen van het land, die de haven bezoeken, kijken hun ogen uit en vinden het fantastisch. Dat merkte ik  bijvoorbeeld tijdens de Wereldhavendagen, waar ik geregeld mensen tijdens excursies heb rondgeleid”, aldus Schipper.

“Ik heb Henk Rottinghuis en Steven Lak nog als voorzitter meegemaakt, vertelt oud-bestuurslid René Bender. “In het bestuur zaten toen de eager beavers, de jongens die al een aardige job hadden, maar verder wilden. Ik koos in 1994 voor het MKB en heb de ontwikkelingen in de haven niet meer op de voet gevolgd. Feit is wel dat destijds werkgevers en de vakbonden nog aardig tegenover elkaar stonden. Het begin van die kentering heb ik overigens nog meegemaakt. Het is nou eenmaal een gegeven dat wanneer je elkaar begrijpt en respecteert, het eenvoudiger is om afspraken te maken. Het was een heel leerzame tijd”.

Uitjesclub
In het verleden leverde de Kamer van Koophandel traditiegetrouw de secretaris in het bestuur. “Het was erg goed voor je contacten”, zegt oud-bestuurslid Kees Vrijdag, die jarenlang secretaris was van de KvK. Ook Jan van Delft en Jan Hendrik Klein Molenkamp, oud-Tweede Kamerlid en landelijk voorzitter van de VVD,  vulden vanuit de Kamer het bestuur van de Havenvereniging aan.  Van Delft: ”Dick van Doorn was in mijn tijd voorzitter. Het was ontzettend gezellig. Vooral de oudejaarsbijeenkomst in het stadhuis was een must”.   Klein Molenkamp: ”Ik was in 1975/1976 bestuurslid. Niet lang want ik heb al vrij snel voor een politieke carrière gekozen. Dolf de Bok, de latere voorzitter van de Kamer van Kophandel, was toen voorzitter van de Havenverenging. Het was vooral een 60-plus-uitjesclub. De excursies en het entertainment waren heel belangrijk. Het ging niet echt om de inhoud. Ik kan me nog herinneren dat we een keer in Antwerpen werden ontvangen en we pas ’s middags ons eerste kopje koffie kregen. Nou dat viel niet in goede aarde”.  Vrijdag: ”Andere Havenverenigingen zijn vaak meer gesloten eliteclubs. We kwamen een keer in het buitenland en werden met oesters en kaviaar ontvangen. Toen onze gastheren duidelijk werd dat de Havenverenging Rotterdam een andere samenstelling had, konden ze hun teleurstelling nauwelijks verbloemen”. Vrijdag vervolgt: “In mijn periode tussen 1983 en 1990 zaten Rottinghuis, Schipper en Kuijt in het bestuur Mannen waar je tegenop keek. Maar er werd meteen getutoyeerd en als je iets nodig had, of wilde regelen dan was één telefoontje voldoende om het voor elkaar te krijgen. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, de huidige voorzitter van de FME, die toen bij ECT en Van Leeuwen Buizen werkte, heb ik ook nog meegemaakt. Het is wel opvallend dat veel mensen goed terecht zijn gekomen. Zou het door het netwerk komen?!”

Volkslied
Oud-bestuurslid Cees Jan Asselbergs (op de foto in gesprek met Marianne van Gastel van het EIC) is inmiddels directeur van Deltalinqs en hij is er trots op dat hij destijds de Quick Port Scan heeft geïntroduceerd. Speciaal ontwikkeld voor jonge managers en aanstormend talent om in korte tijd kennis te maken met de Rotterdamse haven. Hij vertelt: “Ik ben ook verantwoordelijk voor het afschaffen van het volkslied tijdens de Oudejaarsbijeenkomst en ik  heb met burgemeester Opstelten de deal gemaakt dat die meeting niet meer in het stadhuis zou plaatsvinden. Dat leidde tot felle discussies en verwijten, want tachtig procent was juist daarom lid geworden. Maar het werd te druk en de brandweer accepteerde dat niet. We verhuisden eerst naar de Cruise Terminal en later naar het Nieuwe Luxor Theater. Eerlijk gezegd hadden we toen het idee, en dat vind ik nog steeds, dat het meer een haven community-meeting zou moeten zijn. Dus niet alleen samen met het Havenbedrijf, maar ook met RPPC, Deltalinqs en Marine Club”, aldus Asselbergs.Hij vervolgt: “Het betrekken van de jeugd bij de Havenverenging is een prima zet geweest. Het is goed voor de sfeer en ook in praktische zin, want de bedrijven hebben moeite om jonge talenten binnen te halen en dan kan de Havenvereniging daar een hulpmiddel bij zijn”.  Van Delft: ”Vroeger werd er meer aan cultuur gedaan. Dat zou van mij wel terug mogen komen en dat zou ook een mooi link zijn naar de burgerij”.Schipper: ”Ik denk dat zolang je in staat bent mensen te boeien en de opkomst goed is, de Havenvereniging bestaansrecht heeft. En ik heb niet de indruk dat die interesse terugloopt, want ik merk dat de haven nog enorm leeft!”
 Officieel bericht: bestuurswisselingen

Met het vertrek van voorzitter Gerrit Peekstok, is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen Jong Havenvereniging. Na jaren van samen verder bouwen aan de club, worden het komende jaar de meeste taken overgedragen aan andere leden. Om dit geleidelijk te laten verlopen, dus een voor een, is een bewuste keuze. Zo wordt er gezorgd dat er wordt voortgezet wat de afgelopen zes jaar is opgebouwd.

Op 26 mei 2014, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Havenvereniging Rotterdam, heeft Gerrit Peekstok het voorzittersstokje overgedragen aan Cherry Almeida. Gerrit richtte in 2008, samen met drie anderen, Jong Havenvereniging op. In de afgelopen zes jaar heeft de havenclub zich enorm ontwikkeld. Zo staat er sinds een aantal jaar een compleet en gevarieerd programma op de rol. Maar ook zijn bepaalde activiteiten uitgegroeid tot ware tradities, waaronder Jong Haventalent, Mainport Meewerkdagen en RTM Port Party. Opvolgster Cherry is trots dat zij de volgende voorzitter is: ,,Het is mijn intentie om wat Gerrit heeft bedacht, alleen maar grootser en sterker neer te gaan zetten.’’

Met deze voorzitterswisseling is de functie van secretaris vrijgekomen en deze wordt nu vervuld door het nieuwe bestuurslid Elias Becker. Ook Maarten Molhoek is nieuw in het bestuur. Hij bekleedt de nieuw gevormde functie Externe betrekkingen & Sponsoring.
De sponsoring werd voorheen geregeld door Flip Harmsma. Hij was in september al terug getreden. Ook Rogier Jansen, verantwoordelijk voor de evenementen, is eerder dit jaar gestopt met zijn werkzaamheden.

Inmiddels ziet het bestuur er als volgt uit:
Cherry Almeida – voorzitter
Elias Becker – secretaris
Daan Vroom – penningmeester
Jurre Goedendorp – evenementen
Martine Hoenderop – evenementen
Ellen Hamelink – communicatie / vicevoorzitter
Sjoerd de Jager – MMWD / hbo in de haven
Maarten Molhoek – externe betrekkingen & sponsoring

Met de twee nieuwe bestuursleden gaat het bestuur van Jong Havenvereniging als hecht team verder. Hoewel de nieuwe bestuursleden vol met goede, nieuwe ideeën zitten, waar gretig gebruik van gemaakt gaat worden, blijven de basisbeginselen van de vereniging overeind. De activiteiten hangen samen met de gedachte: boeien, binden en behouden. Zo is het programma een mix van onder andere netwerkborrels, masterclasses, interessante excursies en grote feesten.

YMR is kickstart voor je carrière!

Niet alleen Jong Havenvereniging wil jongeren warm maken voor een baan in de haven en ze daarna, door allerlei interessante en leuke activiteiten te organiseren, behouden voor Rotterdam. Ook Stichting Nederland Maritiem Land streeft hiernaar.

Afgelopen studiejaar heeft deze organisatie voor het eerst gewerkt met jonge ambassadeurs. Onder de naam ‘Young Maritime Representative’ waren de studenten Coen en Michelle hun boegbeeld. De ‘Young Maritime Representatives’, kortweg YMR’s, waren regelmatig aanwezig bij maritieme evenementen en activiteiten en te gast bij bedrijven. Naast de belangrijke rol die de ambassadeurs speelden, heeft het Coen en Michelle ook veel gebracht: een breed inzicht in de sector en een kickstart voor hun maritieme carrière.

Nu is Nederland Maritiem Land op zoek naar nieuwe ambassadeurs. Dus ben jij student en zit je in het (voor)laatste jaar van een maritieme MBO, HBO of Universitaire studie, dan kan jij de nieuwe Coen of Michelle zijn! Bekijk hun persoonlijke oproep op maritimebyholland.nl en geef je op als YMR! Dat kan tot 15 juli 2014. Tip: speel je in de kijker door iets ludieks te posten over de maritieme sector of jouw opleiding via Facebook of Twitter @MbH_YMR en #YMR.