Organisatie

Al 80 jaar is de Havenvereniging Rotterdam dé plek waar professionals en particulieren met een hart voor de haven elkaar ontmoeten. Zo treffen enerzijds managers en medewerkers van haven- en haven gerelateerde bedrijven elkaar om kennis uit te wisselen om waar mogelijk in te spelen op actuele ontwikkelingen. Anderzijds zijn er ruim 1.700 particulier geïnteresseerden die door middel van de Havenvereniging en haar activiteiten constant op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen van onze mainport. 

Voor alle leden organiseren we o.a. themabijeenkomsten, speciale excursies, netwerkborrels, de Quick Port Scan en de jaarlijkse Dag van de Haven.
De Jong Havenvereniging heeft tot doel om jongere professionals (t/m 35 jaar) in Rotterdam bijeen te brengen met speciale events en feesten.

Reglement
(Jong) Havenvereniging Rotterdam hanteert een reglement dat op met haar aangegane rechtsverhoudingen steeds van toepassing is. Alle activiteiten van (Jong) Havenvereniging Rotterdam worden verricht onder toepasselijkheid van dit reglement. Op voorhand wijst (Jong) Havenvereniging Rotterdam de toepasselijkheid van andere voorwaarden van de hand. Het reglement kunt u als PDF  downloaden, hier nalezen, dan wel op de website van (Jong) Havenvereniging Rotterdam. Deelname aan activiteiten van (Jong) Havenvereniging Rotterdam geschiedt te allen tijde voor eigen rekening en risico.