Verduurzaming van de Rotterdamse haven is één van de basiselementen uit de Havenvisie 2030. Hierbij staan betrouwbare, maar ook duurzame, schone en efficiënte opwekking van energie centraal. Het Havenbedrijf Rotterdam bestempelt dit als voorwaarde voor de Rotterdamse license to operate/grow. Eén van de meest zichtbare vormen van deze ontwikkeling is de opwekking van duurzame energie met windturbines. Momenteel staan er 68 turbines in het havengebied, samen goed voor zo’n 140 MW. De ambitie is om voor 2020 nog 150 MW aan windenergie in het havengebied te realiseren. Windontwikkelaars kunnen aan de slag op een aantal aangewezen locaties. Redenen te over voor de Havenvereniging om, op 15 oktober 2012, twee ontwikkelaars uit te nodigen voor een nadere toelichting op hun plannen van de Rotterdamse haven. Een verslag…

Namens Raedthuys Groep sprak Arthur Vermeulen over de ontwikkeling van een windpark nabij de Suurhoffbrug. Na toekenning van een licentie onder het Windconvenant Haven in 2009 is intensief gewerkt aan de zeer diverse voorstudies en voorbereidingen om 4 turbines van elk 82 meter hoog te realiseren, die vanaf 2013 elk 3 MW zullen leveren aan het netwerk. De enorme ontwikkeling in capaciteit van de turbines (de gekozen types hebben rotorbladen van gezamenlijk 98 meter doorsnede) maakt dat de omgevingsbeïnvloeding van natuur en mens zeer nauwgezet worden bestudeerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. Met zeer duidelijke beelden werden de civiele en overige technische voorbereidingen van de bouw aan de aanwezigen getoond. Uiteindelijk worden alle door Raedthuys ontwikkelde windmolens vanuit een controlecentrum in Enschede bediend en 24/7 gemonitord.

Nuon’s windenergie specialist Joost de Gooijer brak een lans voor de toename aan diverse opstelpunten voor windenergie op het land. Nederland heeft zich tot doel gesteld om in minimaal 14% van haar energiebehoefte te voorzien middels duurzame energie, en zowel land- als zeewindmolenparken bieden gemiddeld met 95% beschikbaarheid cijfers een significante bijdrage aan deze doelstelling. Het optimale gebruik van windparken geschiedt in het windbereik tussen 10 tot 25 m/sec. Vandaar dat de, winderige Rotterdamse haven als een van de belangrijkste plekken is aangeduid in de Rijksstructuurvisie om landwindenergie te ontwikkelen. Nuon doet dit enerzijds door bestaande, nu ruim 20 jaar oude windparken op de Maasvlakte te upgraden. Op de gelijke footprint wordt de capaciteit binnenkort met nieuwe turbines verhoogd van 25 naar 54 MW, een enorme efficiency slag die aangeeft in welk tempo deze jonge industrie werkt naar een ‘level playing field’ met betrekking tot de kostprijs per KM in vergelijking met traditioneel opgewekte energiestromen.

Mirjam de Boer-Postmus, directeur windenergie binnen Nuon, liet zien hoe haar organisatie sterk inzet op preventief onderhoud om de uptime van de ruim 230 turbines die Nuon in Nederland operationeel heeft zo hoog mogelijk te houden. Het Wind Data Centre in Denemarken surveilleert elke individuele turbine en kan zo adequaat inspelen op weers- en mechanische condities ter plekke. Dat veilig werken op hoogte een prioriteit is voor de medewerkers van Nuon lieten de beelden goed zien. Met werken op 128 meter hoogte is safety first geen slogan aan de muur.

Namens het Havenbedrijf concludeerde business manager Renewables, mevrouw Nicole van Klaveren dat de sector de wind niet altijd mee heeft. De structurele prijsverschillen tussen wind en traditionele energie maakt de financiële ondersteuning van windenergie helaas nog nodig. Dat Rotterdam en haar omgeving de groeidoelstellingen van 2030 louter kan behalen met oog voor duurzame energieontwikkeling werd door de ruim 50 aanwezigen onderschreven.

De avond werd met een gezellige borrel op hoogte afgesloten in het World Port Center.


Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?