De Algemene Leden Vergadering 2013 werd maandag 22 april jl gehouden in de KvK te Rotterdam. Met ruim 65 deelnemers werd stilgestaan bij enkele hoogtepunten uit het verenigingsjaar 2012:
• Toename van het aantal leden met ruim 100 personen
• Succesvolle activiteiten van Jong Havenvereniging
• Diverse bezoeken aan bedrijven (o.a. Douane)
• Lezing Veiligheid in de Haven door prof.mr. P van Vollenhoven
• Dag van de Haven
• Quick Port Scan
• RTM Port Party(s)
• Antwerpen-reis
• Main Port Meewerkdagen
• Jong Haven Talent verkiezing

De penningmeester deed verslag van de stabiele financiële situatie en het voltallig bestuur ontving décharge voor het gevoerde beleid. Voor 2014 wordt – met goedkeuring van de aanwezigen -  besloten de contributie te verhogen naar 25 euro.
 
De activiteitenplanning voor 2013 werd voor alle doelgroepen toegelicht, waarbij in het bijzonder werd stilgestaan bij het lustrum in 2013 van Jong Havenvereniging en in 2014 van de Vereniging. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang.
 
De statuten uit 1977 bleken niet meer te voldoen aan de moderne eisen en activiteiten van de vereniging. De meest voorname wijzigingen zijn toegelicht en akkoord bevonden. Een wijziging van de oude statuten behoeft een meerderheid van de leden ter vergadering. De stemming ter vergadering leidde tot onvoldoende quorum. Een nieuwe vergadering zal volgens de voorschriften worden uitgeschreven, waarin de statutenwijziging zal worden voltrokken.
N.B. Deze extra ALV zal plaatsvinden op maandag 6 mei om 17.00 ten kantore van Vopak in Dordrecht. 
 
Bestuurssamenstelling
Tom Peter Blankestijn wordt als vice-voorzitter voorgesteld. Marja Walraven (commissaris activiteiten) en Nathalie Hollestelle (secretaris) van de Havenvereniging worden bij afwezigheid geïntroduceerd. Voorzitter neemt afscheid van Linda van de Windt als secretaris. Zij heeft zich de periode die zij, namens de KvK, mocht ondersteunen, met plezier ingezet voor de vereniging.

Na sluiting van de vergadering verzorgt Ard-Jan Kooren, CEO van Kotug, en Havenman 2012 een boeiende presentatie over de geschiedenis van Kotug Sleepdiensten.

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?