Statutenwijziging
De statuten zijn in 1977 voor het laatst aangepast. Geconstateerd is dat een aantal van de huidige activiteiten onvoldoende worden gedekt door de ’77 statuten. Het jubileumjaar 2014 wil het bestuur graag met gemoderniseerde statuten ingaan.

Enkele verschillen in de voorgestelde statuten zijn: benoeming separate activiteiten Jong Havenvereniging, opzeggen kan schriftelijk zonder opzegtermijn, Raad van Advies  wordt samengesteld door bestuur Havenvereniging, stemming voor wijzigingen vanstatuten wordt vereenvoudigd met 2/3e van de stemmen zonder quorum en het maximaal aantal bestuursleden is niet beperkt of op een oneven aantal bepaald.

Een wijziging van de oude statuten behoeft een meerderheid van de leden ter vergadering. De stemming ter vergadering op 22 april leidde tot onvoldoende quorum. Een nieuwe vergadering wordt volgens de voorschriften binnen 14 dagen uitgeschreven, waarin de statutenwijziging wederom wordt geagendeerd.

Deze vergadering vindt plaats op maandag 6 mei om 17.00 uur ten kantore van Vopak,  Wieldrechtseweg 50 te 3316 BG Dordrecht.

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?