Bezoek Haven van Amsterdam op vrijdag 20 januari jl.

Op 20 januari reden wij met 50 leden om 8.00 uur naar de Haven van Amsterdam. Wij arriveerden al om 09.45 uur. Vroeger dan gepland is ook in Amsterdam geen probleem en wij werden hartelijk ontvangen in het Havengebouw. Hier kregen wij een zeer leuke leerzame presentatie van commercieel manager, mevr. Ants Tilma. Ook op de vragen kwam een zeer duidelijk antwoord. In juli wordt waarschijnlijk een beslissing genomen over privatisering van het Havenbedrijf, dat nu een onderdeel is van de gemeente Amsterdam. Wat betreft de vraag of de cruisschepen (en er komen er zo’n 120 per jaar) geen last hebben van de Hembrug kon geruststellend worden meegedeeld, dat deze reeds in de tachtiger jaren van de vorige eeuw was gesloopt. Hieruit bleek, dat een bezoek aan de Amsterdamse haven echt weer eens nodig was. In Amsterdam worden vooral veel olie, olieproducten, kolen, hout, bouwgrondstoffen en cacao (600.000 ton, dat is een flinke reep) overgeslagen.

Rondrit.
Wij hebben tijdens een rondrit uitgebreid kennis gemaakt met de haven. Ook hier werd alles weer goed uitgelegd door mevr. Ants Tilma.
Langs de oudere havens aan de ene kant en oude gedeeltes van de stad aan de andere reden wij naar de nieuwere havens. Ook hier veel oude havengebouwen benut voor woningbouw en kantoren tussen de moderne. Wij zagen diverse bedrijven:

  • Het kantoor van Sliethof, Nederlands grootste rederij.
  • Hitachi, met grote machines en onderdelenmagazijn. Hier is een glazen presentatieruimte met tribune, waar de verschillende machines kunnen worden gedemonstreerd.

Amsterdam heeft veel Japanse bedrijven. 6.000 Japanners wonen in Amsterdam, net zoveel als in de rest van Nederland. Daarom zijn er zelfs Japanse scholen.
Veel familiebedrijven zijn in AMsterdam gevestigd, met als voordeel is dat zij altijd op dezelfde plek blijven, bij internationale beursgebonden bedrijven kan dat wel eens sneller veranderen.
Ook kwamen wij langs het gebied, waar de loods staat waar Heineken met zijn chauffeur tijdens zijn ontvoering was opgesloten. Normaal had ik dit niet vermeld, maar toevallig kwam vandaag ook de heer Holleeder vrij.
Dwars door het havengebied bouwt men nieuwe rijksweg gebouwd die een snellere verbinding geeft tussen de Coentunnel en Schiphol. Hiervoor heeft het Havenbedrijf Amsterdam de overige infrastructuur in het havengebied reeds aangepast.
De rioolwaterzuiveringsinstallatie is gebouwd tegenover de afvalverwerking. Deze bedrijven werken samen.

Oiltanking is een zeer grote opslag van olie en olieproducten. Er is echter maar een kleine raffinaderij in het gebied. Amsterdam is wel de grootste benzinehaven van Europa.
Het oude ADM terrein wordt nog niet gebruikt. In tegenstelling tot Rotterdam is niet alle grond in het gebied eigendom van de gemeente. De grond van de gemeente wordt echter  meestal in erfpacht uitgegeven.
Langs een ecologisch gebied, de helihaven, de enige boerderij in het gebied, in gebruik bij het Havenbedrijf, de 'Koperen Ploert', het kantoor van het gelijknamige bedrijf van de roeiers kwamen wij aan bij de Waterland All Weather terminals in de Westhaven.
In de bus werden wij ontvangen door de directeur, René  Finson. Deze hield een korte inleiding en daarna bezochten wij lopend de 3 terminals. In de overdekte terminals is vooral overslag van papier,staal (rollen zowel als platen), cellulose en hout . Ook andere producten worden in deze overdekte terminals met bovenloopkranen gelost. Onder alle weersomstandigheden kan veilig en droog worden gewerkt.
Men stuwadoort ook  voor de naastgelegen autoterminal van Koopman, zo’n 200.000 auto’s per jaar.
Koopman is ooit begonnen als een kleine stuwadoor op het Javaeiland. Met steun van het Havenbedrijf is deze nieuwe terminal gebouwd in 1998 en tot 2008 verder uitgebouwd. Tot 2011 is er vanwege de crisis even pas op de plaats gemaakt en sindsdien zijn er weer 2 loodsen bijgebouwd. Er werken totaal 38 mensen.
Waar vind je nog een bedrijf, die zover gaat met zijn service, dat de directeur zelf elke morgen bij de binnenvaartschippers een krantje brengt en voor de regelmatig komende zelfs de gewenste en dus niet alleen de Telegraaf? Na de lekkere lunch die wij genoten in een bijzonder knusse kantine hebben wij afscheid genomen van een leuk bedrijf. Zeer zeker een bezoek waard.

Rondrit
Wij reden o.a. langs Ruigoord. In deze woonenclave wonen kunstenaars. In de oude kerk viert men festiviteiten.
Met de bewoners van Ruigoord is een overeenkomst gesloten betreffende hun verblijf en het voorkomen van overlast voor de bedrijven.
Naast Ruigoord ligt de nieuwe terminal van Vopak aan de Amerikahaven. Hier zijn alle tanks voorzien van een dômedak (dit is een vast aluminium dak boven een drijvend dak).

Als laatste een nieuw gebied: het Atlaspark, in ontwikkeling. Veel bedrijven, maar ook nog veel vrije plekken. Er is daar dus nog wel ruimte voor bedrijven.
In de verte konden wij ook nog een blik werpen op de Ceresterminal voor containers.
Bij het Havengebouw namen wij afscheid van mevr. Ants Tilma, na haar bedankt te hebben voor de goede uitleg en begeleiding.

Op naar het Scheepvaartmuseum.
Dit museum is schitterend verbouwd en opnieuw ingericht met veel bezienswaardigheden op zowel nieuwe als oude scheepvaart. Drie gebouwen, die samenkomen op een groot overdekt plein. Ook kon het VOC schip de Amsterdam worden bezichtigd. Teveel voor een middag, maar wel een belevenis.

Afsluiting
Onderweg naar huis werden wij goed verzorgd door 2 hostesses van de Havenvereniging met koffie of een drankje en op de terugweg had de vereniging zelfs gezorgd voor een stukje kaas en een stukje worst.
Ook onze chauffeur, Alex van L. de Jong tours hartelijk bedankt voor de veilige en rustige rit. Er was niets dan lof voor deze excursie.

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?