Een bont gezelschap toog met de bus richting Argos Terminals. Het bedrijf van onze voormalige voorzitter van de Havenvereniging, CEO van de Argos Group Peter Goedvolk, en tevens Havenman van het jaar 2006.

Een excursie waar veel werkende - en Jong Havenvereniging-leden aan deelnamen. Zij kwamen duidelijk om hun kennis van de Rotterdamse haven te verbreden. Dit bleek tijdens de inleiding van de heer Roland Pechtold, CEO van Argos Terminals. Op zijn vraag of er personen uit de “olie” bij waren, bleek dat niemand in de oliebranche werkzaam was. Hij gaf vervolgens een duidelijke uiteenzetting over de Argos Group.

Peter Goedvolk is ooit begonnen met olieverkoop in de Hoekse Waard met een medewerker en zijn echtgenote op kantoor aan huis. En ten slotte uitgegroeid tot eigenlijk 2 bedrijven. Namelijk Argos Terminals en Argos Oils.

Argos Oils is niet alleen opslag en distributie , maar ook een handelsfirma. In en verkoop van minerale oliën en biobrandstoffen. Bunkering en bezinestations. Inmiddels is Argos Oils gefuseerd met de North Sea Group. En uit de overname door Sistema(Rusland) komt weer kapitaal, waarmee de terminal kan worden uitgebreid.

Argos Terminals houdt zich bezig met het lossen, de opslag, het mengen en distributie van oliën. Het netwerk bestaat in Europa in De Benelux en Frankrijk en Duitsland en buiten Europa in Nigeria en Tunesië, waar eigen terminals worden opgezet. Nu heeft de Argos Terminal in Pernis een opslagruimte van 695.000 m3. Deze zal in de toekomst worden uitgebreid tot 1,5 miljoen m3.

Ook vertelt de heer Ronald Pechtold ons over het energiegebruik in het algemeen. Er zijn innovatieprocessen in bio-ethanol en jetfuel. Op de terminal zijn tenminste altijd zeven personeelsleden werkzaam. Na de leerzame uiteenzetting leidt Evert Reitsma, de terminalmanager, ons rond over de terminal. Er wordt nog volop gebouwd aan nieuwe tanks. Dit gaat op 2 manieren. Men kan een tank opbouwen bovenaf, maar ook vanaf onderop door met ringen de tank omhoog te werken. Onder elke tank worden 300 palen geheid. Voordat met de bouw van de tanks kon worden begonnen is eerst door het bedrijf zelf de bodem gesaneerd. Er moest 100.000 ton grond worden gereinigd. Ook moesten er koppen van de oude heipalen worden gesneld. De restanten hiervan zijn weer hergebruikt bij de aanleg van de wegen naar en op de Maasvlakte.

Na de uitbreiding is het ook de bedoeling om de controlekamer te verbeteren. De biodieselfabriek, is door de veranderde vraag in de wereld, in februari gesloten. Wel wordt door het Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe 300 meter kade aangelegd voor het behandelen van schepen tot 250 meter. Ook wordt een nieuwe kade voor de binnenvaart aangelegd. Er wordt dus, en dat konden wij om 18.30 nog zien, keihard  gewerkt aan de uitbreiding. Het terrein wordt gedeeld met BP, die ook een eigen kade en controlekamer heeft.

Na afloop van de rondleiding werd nog gezellig nabesproken en volgens mij ook een beetje genetwerkt. Wij danken de heren Ronald Pechtold en Evert Reitsma hartelijk. En uiteraard ook onze buschauffeur Dirk Vermeulen, die ons zeer vakkundig over de terminal reed. Elke olieterminal is nu eenmaal niet gemaakt voor toerisme.

 Aad Korzilius

                 
Argos Terminals Roland Pechtold
Roland Pechtold, CEO Argos Terminals

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?