Bij een vereniging hoort de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op 22 april 2013 wordt de ALV van de Havenvereniging Rotterdam georganiseerd. Daar hoort Jong Havenvereniging bij, dus komt allen! Meld je wel even aan!
  
Net als voorgaande jaren geeft aansluitend aan deze vergadering, de Havenman van het Jaar een presentatie. Het woord is dan ook aan Ard-Jan Kooren, algemeen directeur van internationaal maritiem dienstverlener Kotug.

Het familiebedrijf Kotug staat voor datgene waar wij trots op zijn: een Rotterdams oerbedrijf (want dat is slepen in een haven tenslotte), internationaal sterk groeiende en zeer innovatief. Ard-Jan is de tweede Kooren die de titel Havenman draagt, aangezien hij in de voetsporen treedt van vader Ton, die de titel 13 jaar geleden kreeg toebedeeld.

In zijn presentatie gaat Ard-Jan Kooren in op het succesverhaal - en de tegenvallers - van KOTUG en toont hij zijn visie op maritieme dienstverlening, met aandacht voor duurzame bedrijfsvoering en het warm maken van jongeren voor het werken in de haven.

Locatie
Kamer van Koophandel, Blaak 40, Rotterdam.

Programma
19.00 uur: Ontvangst in de hal op de 1e etage
19.30 uur: Opening door Jan Bert Schutrops, voorzitter Havenvereniging Rotterdam
20.00 uur: Presentatie 'From local to global' door Ard-Jan Kooren
21.00 uur: Borrel
22.00 uur: Einde

Vergaderstukken
De financiële stukken en de statutenwijziging verschijnen op 12 april op de website van de Havenvereniging. Deze zijn tevens tijdens de ALV in geprinte vorm beschikbaar. De agenda is als pdf te downloaden.

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?