Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op donderdag 12 mei - en niet zoals vermeld in het jaaroverzicht op 25 april. De laatste keer onder het voorzitterschap van Jan Bert Schutrops. Natuurlijk verwelkomen we hier de Havenman van het Jaar als spreker na het officiële gedeelte: Ronald Lugthart, managing director van Rotterdam World Gateway (RWG). 

Die titel heeft hij gekregen omdat de opbouw en inrichting van RWG op de Tweede Maasvlakte onder zijn leiding succesvol is afgerond. Met RWG beschikt de haven van Rotterdam over een van de meest geavanceerde, innovatieve en duurzame containerterminals ter wereld. Ronald Lugthart heeft dit technologisch en organisatorisch uiterst complexe project – mede gelet op het grote aantal stakeholders – in goede banen geleid.

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee 
19.30 uur Opening door Jan Bert Schutrops, voorzitter Havenvereniging Rotterdam
20.15 uur Presentatie Ronald Lugthart,managing director Rotterdam World Gateway (RWG)
21.00 uur Borrel en gelegenheid tot napraten
22.00 uur Einde

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Terugblik 2015
 4. Notulen van de ALV van 20 april 2015
 5. Jaarverslag, rekening en verantwoording 2015
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Decharge bestuursleden 2015
 8. Bestuurssamenstelling – nieuwe bestuursleden
 9. Begroting 2016
10. Activiteitenplan Havenvereniging 2016
11. Activiteitenplan Jong Havenvereniging 2016
12. Rondvraag
13. Sluiting

Tijdens de ALV zijn de financiële stukken in geprinte vorm voor de aangemelde deelnemers beschikbaar.

Locatie
STC B.V., Wilhelminakade 701, Rotterdam

Aanmelden
U kunt zich voor de ALV aanmelden via de login onderaan deze pagina. Dit evenement is niet toegankelijk voor introducés.

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam hoopt u op donderdag 12 mei a.s. te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens,

Jan Bert Schutrops
voorzitter Havenvereniging Rotterdam

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?