Een terugblik op vorig jaar, met cijfers en vooral qua evenementen, overdracht van de voorzittershamer, activiteiten van Jong Havenvereniging. En natuurlijk verwelkomen we hier de Havenman van het Jaar als spreker na het officiële gedeelte: Erik de Neef, voorzitter van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE). Oftewel de 'roeiers'. 

Die titel heeft hij gekregen omdat Erik de Neef zich niet alleen bezighoudt met technische innovatie, maar zich ook altijd een voorstander van sociale vernieuwing heeft getoond’’, aldus de voorzitter van de commissie Havenman/vrouw van het jaar. 

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Opening door Kees Jan Rietveld, voorzitter Havenvereniging Rotterdam
19.40 uur Algemene Ledenvergadering
20.15 uur Presentatie Erik de Neef, voorzitter KRVE
21.00 uur Borrel en gelegenheid tot napraten
22.00 uur Einde

Agenda 2017
1. Opening en vaststelling agenda
2. Terugblik 2016
3. Notulen ALV 2016
4. Jaarverslag, -rekening en begroting
5. Verslag van de kascommissie
6. Decharge bestuursleden 2016
7. Aanstaande evenementen 2017
8. Bestuurssamenstelling en benoeming voorzitter Ronald Schinagl
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tijdens de ALV zijn de financiële stukken in geprinte vorm voor de aangemelde deelnemers beschikbaar.

Locatie
STC B.V., Wilhelminakade 701, Rotterdam

Aanmelden
U kunt zich nu inschrijven door eerst in te loggen en daarna via deze pagina aan te melden.
De ALV is niet toegankelijk voor introducés, tenzij direct wordt aangemeld als lid via deze pagina.

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam hoopt u op maandag 15 mei a.s. te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens,

Kees Jan Rietveld
voorzitter Havenvereniging Rotterdam

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?