Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt opgeluisterd met de Havenman van het Jaar: Raymond Riemen (CEO van de Broekman Group B.V.).

De Broekman Group, opgericht in 1960 als Scheepvaartmaatschappij Broekman “Motorships” N.V. is in eerste instantie vooral bekend van de auto’s op de terminal langs de A15 bij Rozenburg. Minder bekend zijn de andere onderdelen van de organisatie: Shipping, Logistics, en Special Products. Broekman is een internationaal sterk groeiend en zeer innovatief bedrijf met ongeveer 800 werknemers. Raymond Riemen, de CEO van Broekman, heeft dit jaar de titel Havenman gekregen. Graag nemen wij u mee, na het officiële deel van de Algemene Ledenvergadering, voor het succesverhaal - en de tegenvallers - van een gedreven en creatieve Rotterdammer.

Programma
19.00 uur     Ontvangst met koffie/thee 
19.30 uur     Opening door Jan Bert Schutrops, voorzitter Havenvereniging Rotterdam
20.15 uur     Presentatie Raymond Riemen, CEO van de Broekman Group B.V. 
21.00 uur     Borrel en gelegenheid tot napraten
22.00 uur     Einde

Tijdens de ALV zijn de financiële stukken in geprinte vorm voor de aangemelde deelnemers beschikbaar. 

Agenda ALV
1) Opening
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Terugblik 2013
4) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2013
5) Jaarverslag, rekening en verantwoording 2013
6) Verslag van de kascommissie
7) Decharge bestuursleden 2013
8) Bestuurssamenstelling
9) Activiteitenplan Havenvereniging 2014
10) Activiteitenplan Jong Havenvereniging 2014
11) Voorstel contributie nieuwe bedrijfsleden 
12) Begroting
13) Rondvraag
14) Sluiting

Locatie
STC B.V., Wilhelminakade 701, Rotterdam

Aanmelden
U kunt zich voor de ALV  aanmelden via de login onderaan deze pagina.

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam hoopt u op maandag 26 mei a.s. te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens,
Jan Bert Schutrops
voorzitter Havenvereniging Rotterdam

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?