Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt opgeluisterd met de Havenman van het Jaar: Harold Linssen, managing director Keppel Verolme.

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Opening door Jan Bert Schutrops, voorzitter Havenvereniging Rotterdam
20.15 uur Presentatie Harold Linssen, managing director Keppel Verolme
21.00 uur Borrel en gelegenheid tot napraten
22.00 uur Einde

Tijdens de ALV zijn de financiële stukken in geprinte vorm voor de aangemelde deelnemers beschikbaar.

Agenda ALV
1) Opening
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Terugblik 2014
4) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2014
5) Jaarverslag, rekening en verantwoording 2014
6) Verslag van de kascommissie
7) Decharge bestuursleden 2014
8) Bestuurssamenstelling
9) Activiteitenplan Havenvereniging 2015
10) Activiteitenplan Jong Havenvereniging 2015
11) Begroting
12) Rondvraag
13) Sluiting

Locatie
STC B.V., Wilhelminakade 701, Rotterdam

Aanmelden
U kunt zich voor de ALV aanmelden via de login onderaan deze pagina.
Dit evenement is niet toegankelijk voor introducés.

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam hoopt u op maandag 20 april a.s. te mogen verwelkomen.

Graag tot ziens,
Jan Bert Schutrops
voorzitter Havenvereniging Rotterdam

Locatie
Scheepvaart en Transport College
Lloydstraat 300
Rotterdam Kaart niet beschikbaar


Nog geen lid?

Nog geen lid van de (Jong) Havenverening Rotterdam maar wil je graag eens kennismaken?