Opschonen ledenbestand

Wie zijn er lid van de Havenvereniging en wie niet?

Oproep naar de leden om gegevens te checken!

 

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam is aan de slag gegaan met het inrichten van een nieuw ledenadministratiesysteem. Wij werken daarnaast aan een zogenaamd schoner ledenbestand, een beter overzicht over inkomende contributiegelden en niet onbelangrijk minder werk voor de penningmeester en de kascommissie.

Vanuit het bestuur vinden wij het belangrijk een transparante, juiste en nauwkeurige boekhouding en ledenadministratie te onderhouden. Vandaar ook een vriendelijke oproep aan eenieder om contactgegevens te controleren en aan medeleden te vragen of hetzelfde te doen. Dit kan eenvoudig door in te loggen in het ledenportaal op onze website www.havenverenigingrotterdam.nl.

Ter informatie; de Havenvereniging kent twee soorten leden;

  1. Bedrijfsleden; gekoppeld en betaald door bedrijven
  2. Een lidmaatschap op persoonlijke titel

Beide lidmaatschappen gelden ook voor de Jong Havenvereniging.

 

Nu we werken met een nieuw en verbeterd softwareprogramma blijkt (helaas) dat er een aantal leden zijn die hun contributie niet betalen EN geen events bezoeken. Uiteraard is er vanuit het bestuur meermaals actie ondernomen om in contact te komen met deze leden. Helaas zijn van een deel van onze leden de contactgegevens meermaals en voor langere tijd incorrect of verouderd gebleken en gebleven. Events en onze bijeenkomsten zijn altijd het bindmiddel geweest voor de leden en de manier om vanuit het bestuur contact te hebben met iedereen die aangesloten is bij de Havenvereniging. De afgelopen twee jaar hebben wij helaas veel minder events kunnen en mogen organiseren en is er dus ook minder contact geweest tussen leden onderling en daarmee ook tussen bestuur en de leden. Wellicht zijn hierdoor contactgegevens ook verouderd geraakt.

Vandaar dat het bestuur heeft besloten deze laatste oproep te doen aan alle leden om zijn of haar gegevens te controleren. Helaas zal dit ook betekenen dat wij hebben besloten om van leden waar al langere tijd geen contact mee is kunnen leggen omdat emails ongelezen terugkomen en de contributiegelden over 2021 en 2022 niet zijn voldaan per 1 april 2023 te verwijderen uit het ledenbestand.

 

Leden die wij uitschrijven zijn natuurlijk ALTIJD weer welkom bij de vereniging en
hebben de mogelijkheid om weer lid te worden door zich opnieuw in te schrijven!