Nieuwe penningmeester

Bij de Dag van de Haven is er stil gestaan bij het afscheid van twee bestuursleden van de Havenvereniging Rotterdam.

Thijs Vlaanderen heeft de afgelopen twee jaar het penningmeesterschap bij de Havenvereniging vorm gegeven. Na een uitvraag waar goed gehoor aan is gegeven, en de daaropvolgende gesprekken met kandidaten, is het bestuur verheugd te melden dat Paul Aerts (1965) de nieuwe penningmeester van de Havenvereniging is.

Na zijn studie Commerciële Economie aan de HEAO (nu Avans) startte Paul zijn loopbaan bij ABN AMRO Bank. Gedurende zijn carriére bij ABN AMRO heeft hij in het zakelijke segment diverse functies bekleed in binnen- en buitenland. Vanaf 2000 was hij als relatieverantwoordelijke voor de bank actief in de maritieme sector, met als specialisatie scheepsfinancieringen. Na verantwoordelijk te zijn geweest voor de zeevaartafdeling van Rabobank Shipping (2008 – 2012) is Paul 3 jaar algemeen directeur geweest van Seacontractors, een rederij actief in de offshore sector. Sinds 2016 is hij weer terug in zijn bekende Rotterdamse maritieme omgeving, voor ING Bank als relatie-verantwoordelijke in de sector transport & logistiek, haven en scheepvaart.

Paul is getrouwd en vader van 3 kinderen. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat Paul zijn benoeming na de ledenvergadering van de Havenvereniging geëffectueerd zal worden.