Dag van de Haven 2016

Op de tweede donderdag van december vond de traditionele eindejaarsbijeenkomst plaats in het Nieuwe Luxor theater. Voor sommigen toch een beetje onwennig dit vroege moment. Dit jaar konden de gasten in alle rust het pand betreden, alwaar de beelden en cijfers van 2016 ten tonele werden gebracht. 

Na de aftrap van de voorzitter, Kees Jan Rietveld, was het wethouder Adriaan Visser (portefeuille Financiën, Organisatie, Haven, Sport & Binnenstad) die betoogde dat de haven van onschatbare economische waarde is voor Rotterdam. Met bewoners die zich elke dag ambassadeur van de haven voelen.

Rotterdam wordt niet meer de grootste haven ter wereld. Dat hoeft ook niet. Kan ook niet met die Chinese havens in opkomst. De uitdaging is om aan de top te blijven voor de komende decennia. Daarom moeten we ons opnieuw uitvinden. Want de banen van nu, zijn niet functies die de jongeren straks zullen bekleden. De activiteiten worden hoogwaardiger en gespecialiseerder. Investeren in human capital dus. Oftewel voldoende vrouwen de haven in krijgen. Maar ook na te denken over de lager geschoolden.

Daarnaast blijft het klimaat een zorgelijk punt. Verduurzaming, de circulaire economie, het biocluster, overcapaciteit bij de raffinaderijen en de investeringen die daar de afgelopen jaren zijn gedaan. Discussies over windmolens in bewoond gebied, zonne-energie … kortom, er is voldoende uitdaging om in 2030 aan de 1.000 Megawatt te voldoen. 

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., refereerde aan de kracht van Rotterdam in de wereld die zo hard verandert. Door de lage olieprijs heeft de offshore-industrie het heel zwaar. We moeten met elkaar kijken hoe we deze robuuste industrie helpen in deze barre tijden. 

De cijfers van de diverse markten volgden. De prognose nat massagoed is nul, wat in feite een goed teken is. Droge bulk zit in zwaar weer en de toekomst van biomassa is nog ongewis, de krimp bij droog massagoed zal niet snel verbeteren. De containers, daar is Rotterdam voor 49% de first en last port of call. Breakbulk gaat goed. 

En ten slotte de Energietransitie. De energie-agenda van minister Kamp is in lijn met wat het Havenbedrijf al anderhalf jaar doet. De minister is van goede wil, maar we moeten het wel zelf allemaal uitvinden. 

Rotterdam is de haven met de beste infrastructuur, zowel de publieke als de zakelijke. Misschien verslaan we dan wel minder volume, Rotterdam loopt op het gebied van duurzaamheid voorop en ontplooit goede economische activiteiten. Met klantgerichtheid en goede kwaliteit, komt het wel goed met deze haven van wereldklasse. Rotterdam is in staat om uitdagingen aan te gaan. 

Zoals altijd gaan de sprekers met een toepasselijk cadeau naar huis: een compas voor de goede richting.

Ten slotte was er nog aandacht voor de Wereldhavendagen, dat in 2017 voor de 40e keer wordt georganiseerd, met het thema ‘Werelds’. Zie hier de promotiefilm

Jong Haventalent Robin Groen gebruikte het podium om de Rotterdam Port Intro op donderdag 18 mei te introduceren, als vervanger voor de Mainport Meewerkdagen. Iedere bezoeker kreeg drie visitekaartjes om uit te delen, om zo actief ambassadeurs te werven, die er voor gaan zorgen dat de studenten fan worden van de haven. 

En als klap op vuurpijl werden er twee kaarten getrokken uit ‘de zak van Sinterklaas’ die ieder twee kaarten wonnen voor de musical ‘De Marathon’ gebaseerd op de filmhit. 

Ten slotte is het hele fotoboek te bekijken op de homepage en zullen er nog filmpjes te zijner tijd volgen.