Op verkenning in de Biesbosch

Met 50 leden van de Havenvereniging zijn we naar de plek geweest waar ons drinkwater vandaan komt (Alleen deze dag even niet. Er werd wegens verontreiniging in Limburg enkele dagen geen water in de spaarbekkens ingenomen).

Na aankomst bij het informatiecentrum moesten we even wachten op de boot… Volgens de gidsen is het een schip. Maar deze discussie ga ik allang niet meer aan. Die ochtend was er overigens nog een poging gedaan door een pleziervaarder met slecht zicht om de boot te torpederen. We vertrokken vanaf Drimmelen, staken de Amer over naar het Noordergat en via het Stroomgat en het Middelgat van De Plomp naar de Sloot van Sint Jan. Onderweg werd door de gidsen het ontstaan en ontwikkeling van de Biesbosch uitgelegd.

De Biesbosch is ontstaan na de Sint Elisabethsvloed. Wij dachten één, maar het waren er binnen 5 jaar drie. Hierbij zijn veel bewoners omgekomen. Wij bezochten de Brabantse Biesbosch, althans een klein stukje daarvan. 


Er bestaat ook een Hollandse Biesbosch, deze bestaat uit 2 gedeelten namelijk de Dordtse en de Sliedrechtse.De Brabantse Biesbosch wordt begrensd door de Nieuwe Merwede in het noordwesten, de Amer in het zuiden en de route Steurgat-Spijkerboor in het oosten.
 Na de aanleg van de Haringvlietdam is het tijverschil teruggelopen van tussen de 40 tot 60 cm. Voorheen was dit soms wel 2 meter. Dat speelde in de tijd tussen 1940 en 1945 een grote rol. Er werden veel onderduikers verborgen bij de boeren want voor onbekenden was het betreden van het gebied door het tijverschil een gevaarlijke bezigheid. 

Wij gingen van boord bij het beroemde Sint Jans bruggetje, waar aan weerszijden een plaquette hangt die herinneren aan het verzet in de Biesbosch. Tegen het einde van de bezetting zijn 75 personen, die gevangen waren genomen en verborgen in een binnenvaartschip overgedragen aan de bevrijders, in dit geval aan de Polen. 
In twee groepen, elk begeleid door een gids, zijn wij daarna begonnen aan een “kleine” wandeling van 2 uur door een stukje Biesbosch. Gelukkig waren de gidsen bezorgd en gingen wij door een schaduwrijk gedeelte. Er werd veel verteld over de natuur, de vogels, de bloemen en de bijen. Er staan veelal wilgen (wilgenbossen) en populieren waarvan sommige heel oud en heel dik zijn. Veel riet, reuzenbalsemien (roze en witte) en uiteraard dotterbloemen. 
Rietsnijden en biezensnijden wordt niet meer commercieel gedaan. De mattenbies komt nog wel voor. In de haven gebruiken ze de biezen nog bij de aanleg van nieuwe kaden. De biezensnijders werkten onder erbarmelijke omstandigheden in dit gebied totdat de regering rond 1920 ingreep en zij moesten verblijven in een opbouw met een stenen ondergrond. Hiervan liggen er nog enkele. Verder laat men hier nu de natuur vooral zijn werk doen.

Natuurlijk werd er ook verteld over de ongeveer 500 bevers in het gebied. Ze leven in burchten, die zij onder water ingaan. Je kunt de burchten herkennen aan een soort hellinkje waarover zij lopen als er bovengronds gebouwd wordt. Zien doe je ze zeker overdag niet. ‘s Avonds zijn er speciale rondleidingen. 

In de Bieschbosch liggen ook drie grote spaarbekkens voor de inname van drinkwater o.a. voor Evides ten behoeven van Rotterdam e.o. Het water wordt ingenomen in de Gijster, daar blijft het ca. 4 maanden en wordt dan overgepompt en vervoerd door buizen met een doorsnee van 2 meter naar het spaarbekken: de Honderd en Dertig en dan na ook ongeveer 3 á 4 maanden naar de Petrusplaat om aan het eind van dit proces gepompt te worden naar de Berenplaat en Kralingen, de  drinkwaterzuiveringen van Evides. 

Na de duidelijke uitleg door de gidsen tijdens de wandeling  kwamen wij weer aan bij de boot. Voor sommigen was het een reddingboot. Teruggevaren via de Sint Janssloot en de Spijkerboor naar Drimmelen. De exploitant van het bezoekerscentrum was zo vriendelijk om wat langer open te blijven zodat wij nog een verkoelend drankje konden nemen. Gelukkig maar anders hadden sommigen deze prachtige middag (want het was warm) nooit weer eens kunnen herhalen.

Met dank aan de gidsen, kapitein van het schip, onze secretaris de heer Tieman, Alex onze chauffeur, mevrouw Ria Pietermaat voor de foto(‘s) en alle deelnemers voor de fijne middag. 

Info: Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer www.biesboschcentrum.nl
Rondvaarten (ook vanaf Rotterdam Kralingen): www.zilvermeeuw.nl 
Aad Korzilius