Nieuwe Reglement

De (Jong) Havenvereniging Rotterdam heeft een reglement samengesteld dat voortaan van toepassing zal zijn op alle lidmaatschappen en waaronder de (Jong) Havenvereniging Rotterdam voortaan zal opereren. Het document kunt u hier downloaden als pdf. Deze kan ook steeds worden geraadpleegd bij Reglement & Statuten.