Achterland van Rotterdam trekt volle zaal

De Mullerzaal van de STC-Group was goed gevuld, tijdens de eerste Masterclass na de zomer op 18 oktober 2012. Het onderwerp ‘Rotterdam en het achterland; kansen voor synchromodale oplossingen’, was dan ook zeer actueel.

Verslag
Hans van Maanen, gastdocent STC-Group, trapte af met zijn presentatie waarbij hij ons mee nam in de wereld van unimodaal, multimodaal en vooral ook synchromodaal, dus transport via verschillende vervoersmiddelen naast elkaar in een netwerk. Een maximaal flexibel en duurzaam systeem, volgens Van Maanen. Zo is het beter voor het milieu, want er wordt meer getransporteerd per binnenvaartschip en spoor, en het kan de kosten omlaag brengen. Echter blijkt dat in de praktijk nog wel eens tegen te vallen, wisten de aanwezige expediteurs te vertellen. Vaak is de vrachtwagen toch nog goedkoper en sneller, is hun ervaring. De gastdocent kaartte tevens aan dat voor een optimaal werkend systeem er nog meer voorwaarden zijn, zoals clustering van ladingstromen, goed werkende informatiesystemen en efficiënte terminals. Ook toonde Van Maanen een voorbeeld van zo’n synchromodaal netwerk; de samenwerking tussen ECT en De Ce Te in Duisburg, onderdeel van ECT’s European Gateway Services, waarbij de containers naar de inland terminals worden ‘gepusht’.

Dit voorbeeld bracht de Masterclass meteen bij de tweede spreker, Donald Baan, Senior Business Manager van het Havenbedrijf Rotterdam. Baan presenteerde het project en de website van Inland Links, dat het achterland van de Rotterdamse haven in kaart brengt. Inmiddels zijn 25 inland terminals zichtbaar op dit neutrale platform, met al hun services en kenmerken overzichtelijk weergegeven. Maar Inland Links gaat verder, vertelde Baan. ,,Zo willen we niet alleen de ‘puntjes’ weergeven, maar ook de verbindingen aangeven, als een soort van intermodale routeplanner. Daar zijn we nu mee bezig en daarna gaan we nog verder, met het stimuleren van het hergebruik van containers en in de toekomst willen we ook als ‘matchmaker’ optreden, waarbij de samenwerking met verladers wordt gezocht.’’ Een andere goede doelstelling kwam vanuit het publiek; ‘is er ook een mobiele applicatie?’ ,,Een app?,’’ vroeg Donald Baan met een glimlach. ,,Dat zou erg tof zijn. Ja, we moeten een app hebben!’’

Met deze goede suggestie uit het publiek, werd de Masterclass met applaus afgesloten en kon het napraten beginnen. Traditiegetrouw was café Verhip, aan het einde van de straat, daar de uitgelezen locatie voor!

Veiligheid in de Rotterdamse haven

Op 14 november organiseert Havenvereniging Rotterdam een speciale bijeenkomst rondom het thema ‘veiligheid’. Daar waar veilig werken een top prioriteit is binnen het haven- en industrieel cluster in Rotterdam, meent het bestuur van de Havenvereniging dat het opportuun is om onderling nader van gedachten te wisselen welke uitdagingen en kansen dit biedt voor de Rotterdamse haven.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), zal deze avond een inleiding verzorgen rondom dit thema. Ruim 22 jaar streed de heer Van Vollenhoven voor het onafhankelijk onderzoek bij veiligheidsvraagstukken, wat resulteerde in de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarvan hij oprichter en van 2005 tot 2011 voorzitter was. Sinds 2005 is hij ook hoogleraar Risicomanagement aan de TU Twente.
Als voorzitter van de SMVP zet hij zich in om concrete verbeteringen op het gebied van veiligheid te bewerkstelligen. Hij gaat graag het debat met ons aan over de verantwoordelijkheid voor veiligheid tussen overheid, burgers, ondernemingen en organisaties. Wij zien u graag op 14 november in het Scheepvaart & Transport College.