Vrienden

Havenvereniging Rotterdam en haar activiteiten worden volledig door vrijwilligers georganiseerd. Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de bedrijfsleden die een extra donatie doen om alles mogelijk te maken. Samen met hen is de toekomst van de Havenvereniging verzekerd en kunnen wij de ambitie om een unieke bijdrage te leveren aan mainport Rotterdam blijven vervullen.

    

Havenbedrijf

Gemeente Rotterdam

Watertalent 
 Argos 2 op witte achtergrond

 WHD nieuw